geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Wassenaar

Henricus van Rijn

Hoofdpagina

Henricus van Rijn, 30-03-1781 te Wassenaar

DTB dopen Wassenaar - arch Wassenaar, overgeschreven delen doopboeken 1680-1794, inv 2206
Henricus is gedoopt op 30-03-1781 te Wassenaar.
Zoon van Theodorus (bedoelt wordr Dirck 1750) van Rijn en Wilhelmina Groenendijk.

doop henricus 1781
Uit overgeschreven delen dopen rk kerk wassenaar - archief WassenaarHuwelijks Register 1822 Wassenaar - archief Wassenaar, akte 8 folio 10v, 11 en 11v
Getrouwd op 17-05-1822, Wassenaar:
Henricus van Rein met Agatha Jansdr Pompe.
Hendrikus was 41 jr en koopman in schulpen, geboren en wonende te Wassenaar.
Meerdere jarige zoon van Theodorus (bedoeld wordt Dirck 1750) van Rein, overleden en Wilhelmina Groenendijk, bouwvrouw, wonende te Wassenaar.
Agatha 20 jr, diensbode, geboren (op 11-01-1802, gedoopt op 12-01-1802) en wonende te Wassenaar.
Agie was een minderjarige dochter van Jan Pompe, smit en Keetje van der Drift, beiden wonende te Wassenaar.
"Waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van de herberg Het Wapen van Wassenaar zijn geschied".
Getuigen: Theodorus Schroder, kledermaker, 28 jr, wonende in numero 177; Leendert van der Velde, schoenmaker, 28 jr, wonende in numero 293; Arend Remmerswaal, arbeider, 21 jr, wonende in numero 206 en Jacobus Schols, kuiper, 64 jr, wonende in numero 198.

Voor inzage kopie huwelijksakte: klik hier voor: deel 1 deel 2 deel 3.Huwelijksbijlagen:
Certificatie geboorte (04-05-1822 door gemeente Wassenaar) Hendrikus: zijn vader wordt hier Theodorus van Rijn genoemd.
Certificatie overlijden (04-05-1822 door gemeente Wassenaar) vader van Hendricus: zijn vader wordt hier Dirk van Rijn genoemd.
Certifikaat Nationale Militie (04-05-1922): Hendrik van Rijn, geboren te Wassenaar 31-03-1779 (afwijkend geboortejaar), koopman in schelpen. Zijn vader wordt hier Dirk genoemd.
"dat aan hem, bij de loting, ten deele gevallen zijnde het nummer 902, hij vervolgens, door den Militie-Raad zitting gehouden hebbende te 's Gravenhage, uit hoofde van "enig zoon te zijn" is vrijgesteld.
Signalement Hendrik: lengte 1 el, 7 palm en 4 duim; aangezigt, lang; voorhoofd, rond; oogen, blauw; neus, spits,; mond, klein; kin, ordinair; haar en wenkbrauwen, bruin.
Handtekening: Henricus verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven.

Voor inzage kopie certificaat Nationale Militie: klik hier

Overlijdens register 1844 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 21 - akte 40
overlijden henricus 1781

Henricus is overleden op 29-07-1844 te Wassenaar, des avonds ten tien ure, zonder beroep, 63 jr, geboren te Wassenaar en gewoond hebbende in het huis numero 206, alhier te Wassenaar.
Zijnde gehuwd geweest met Aagje Pompe, zonder beroep, wonende te Wassenaar. Zoon van Theodorus (bedoeld wordt Dirck 1750) van Rijn en van Wilhelmina Groenendijk, beiden overleden.
Aangegeven door Jacob Dobbe, winkelier, 43 jr en Jacobus Parlevliet, koopman, 44 jr, geburen van de overledene.


Overlijdens akte van Henricus - archief Wassenaar
Overlijdens register 1874 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 20 - akte 76
Agatha Pompe is overleden op 18-12-1874 te Wassenaar, des morgens ten zeven ure. Agatha was 72 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Wassenaar. Laatst weduwe van Jacobus van Zwieten, vroeger weduwe van Hendrikus van Rijn.
Zijnde de namen van weilen hare ouders bij de aangevers onbekend.
Aangegeven door Dirk (gelet op de handtekening gaat het hier om Theodorus (1827), de zoon van Hendrikus) van Rijn, 47 jr, arbeider en Arnoldus Johannes Gerards, 41 jr, bakker.
-------------------------------------------Vader:
Dirck 1750

Kinderen:

Wilhelmina 1822

Jan 1824

Theodorus 1827

Wilhelmus 1830

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact