geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Jan van Rijn

Hoofdpagina

Jan van Rijn, 10-08-1862 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1862 Katwijk - archief Katwijk, folio 31v - akte 121
Jan is geboren op 10-08-1862 te Katwijk aan de Rijn, aldaar des morgens ten tien ure.
Zoon van Daniel van Rijn (1824) en Catharina van Duijn.
Aangegeven op 11-08-1862 des namiddags ten half een ure door Daniel van Rijn, 38 jr, mandemaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Arie van Rijn, 66 jr, mandemaker en Dirk Schats, 47 jr,veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

doop jan 1862
Geboorte akte van Jan - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1893 Katwijk - archief Katwijk, akte 24
Des voormiddags ten tien uur in het huis der gemeente gecompareerd:
Getrouwd op 29-05-1890 te Katwijk: Jan van Rijn met Johanna van Tilburg.
Jan was 30 jr, metselaar, geboren en wonende te alhier, meerderjarige zoon van Daniel van Rijn, mandenmaker en Catharina van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Johanna was 29 jr, zonder beroep, geboren te Zoeterwoude, wonende te Katwijk, doch binnen de laatste zes maanden te Aarlanderveen, meerderjarige dochter van Nicolaas van Tilburg, metselaar, wonende te Leiderdorp, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Maria Vermeulen, overleden.
Getuigen: Arie van Rijn, 34 jr, winkelier; Nicolaas van Rijn, 29 jr, kuiper; Willem Lagemaat, 27 jr, veldwachter en Gerrit de Jong, 43 jr, bode; allen wonende te Katwijk, zijnde de eerste twee broeders van de bruidegom en de laatste twee geen familie van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1932 Katwijk - Archief Katwijk, folio 25 - akte 96
Jan is overleden op 28-09-1932 te Katwijk, des voormiddags ten acht uur in het huis Duinoord nommer 27
Jan was 70 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoot van Johanna van Tilburg, zoon van Daniel van Rijn en Catharina van Duijn, beiden overleden.
Aangegeven op 29-09-1932 door Johannes Maagdelijn, 71 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk en Dirk Rous, 31 jr, tuinder, wonende te Katwijk.

ov jan 1862
Overlijdens akte van Jan - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Jan woont hier bij zijn ouders op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Jan bleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 27: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Jan woont hier bij zijn ouders o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229.
Jan was van beroep mandenmaker en heeft verder de volgende aantekening: "zie folio 53".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 53
Jan woonde hier met zijn vrouw op wijk III - huis 317a en 216b, zeeweg 50.
Zij zijn op 29-06-1893 op deze pagina ingeschreven.
Jan was hier van beroep metselaar en later straatmaker.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 53: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk
Jan van Rijn woonde hier met zijn vrouw op Zeeweg 50 en Kerkpad 6 en overgeschreven van deel 3, Katwijk aan de Rijn, folio 53.
Voor Jan is er geen beroep vermeld en Johanna van Tilburg is geboren op 20-06-1864 te Zoeterwoude.
Jan is overleden op 28-09-1932 en Johanna op 24-10-1932.

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg. Katwijk: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


---------------------------------------------------


Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Johanna van Tilburg is geboren op 20-06-1864 te Zoeterwoude en overleden op 09-11-1932 te Katwijk, 68 jr.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1824

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact