geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Daniel van Rijn

Hoofdpagina

Daniel van Rijn, 28-02-1824 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1824 Katwijk - archief Katwijk, folio 7 - akte 23
Daniel is geboren op 28-02-1824 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten tien ure.
Zoon van Arij van Rijn en Antje van Leeuwen.
Aangegeven op 01-03-1824, des voormiddags ten elf ure door Arij van Rijn, Danielszoon, 27 jr, mandemaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Jacob Varkevisser, 52 jr, broodbakker en Jan Varkevisser, 34 jr, voerman; beiden wonende te Katwijk aan den Rijn.

geb daniel 1824
Geboorte akte van Daniel - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1824/blz 8.

Huwelijks Register 1856 Katwijk - archief Katwijk folio 20v - akte 39
Getrouwd op 06-11-1856 te Katwijk, des middags ten twaalf ure:
Daniel van Rijn met Cathatina van Duijn.
Daniel was 32 jr, mandemaker, wonende te Katwijk aan den rijn, aldaar geboren den 28-02-1824, meerderjarige zoon van Arij van Rijn, mandemaker, wonende mede te Katwijk aan den Rijn en Antje van Leeuwen, overleden.
Catharina was 26 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, geboren te Voorschoten den 19-03-1830, meerderjarige dochter van Pieter van Duijn, pannenbakker en Maria Pronk, zonder beroep, beide wonende te Oegstgeest.
Getuigen: Arie van Rijn, 60 jr,mandemaker, vader ; Jan van Rijn, 25 jr, mandemaker, broeder; Gerrit van Rijn, 55 jr, mandemaker, oom en Cornelis Koelewijn, 52 jr, opziener der jagt, mede oom van den bruidegom; allen wonende te Katwijk aan den Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1903 Katwijk - Archief Katwijk, folio 4v - akte 14
Daniel is overleden op 23-01-1903 te Katwijk aan de Rijn, des namiddags ten zeven ure, in het huis wijk 3 nommer 213.
Daniel was 78 jr, mandemaker, geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, weduwnaar van Catharina van Duijn, zoon van arij van Rijn en Antje van Leeuwen, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven: op 24-01-1903 des namiddags ten twee uur door Arie van Rijn, 44 jr, koopman, wonende te Katwijk aan den Rijn en Johannes Maagdelijn, 42 jr, schipper, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde de eerste zoon, de tweede schoonzoon.

ov daniel 1824
Overlijdens akte van Daniel - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1874 blz 06.Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Catharina is overleden op 14-10-1893 te Katwijk, 63 jr.
Haar vader Pieter van Duijne was van beroep meesterknecht.
---------------------------------------------------
Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, 1850-1862 - wijk 1 - folio 26
Daniel van Rijn woonde hier bij zijn ouders op wijk 1 huis 17.

Voor inzage kopie bev. reg. folio 26: klik hier,


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Daniel woont hier met zijn gezin op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Zijn vrouw wordt hier Trijntje van Duijn genoemd.
Het gezin bleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 27: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Daniel woont hier met zijn gezin o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229, tot zijn overlijden op 23-01-1903.
Daniel was van beroep mandenmaker.
Zijn vrouw wordt ook hier Trijntje van Duijn genoemd.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Arij 1796

Kinderen:

Arie 1857

Arie 1858

Maria 1859

Pieter1861

Jan 1862

Nicolaas1863

Maria 1865

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact