geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rijn

Hoofdpagina

Jan van Rijn, 16-07-1887 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1875 Katwijk - archief Katwijk, folio 33v - akte 129
Jan is geboren op 16-07-1887 te Katwijk aan Zee, aldaar des namidddags te vijf uur
Zoon van Jacob van Rijn (1848-02)en Maartje Verdoes.
Aangegeven op 18-06-1885 des namiddags ten een uur door vader Jacob van Rijn, 39 jr, werkman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Huibert Guijt, 29 jr, zeilenmaker en Bartout van Velthoven, 46 jr, veldwachter; wonende beiden in deze gemeente.
Vader Jacob tekent van Rhijn met een h.

geb jan 1887
Geboorte akte Jan - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1919 Katwijk - archief Katwijk, akte 43
Getrouwd op 19-06-1919 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf uur in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd;
Jan van Rijn met Adriana Guijt.
Jan was 31 jr, arbeider, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, landbouwer en Maartje Verdoes zonder beroep beiden wonende te Katwijk aan Zee.
Adriana was 25 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende Katwijk aan Zee, meerderjarige dochter van Jacob Guijt, 56 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee en Jacoba de Vreugd, overleden.
Getuigen: Dirk van Rijn, 41 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, broeder des bruidegoms en Jacob Guijt, 30 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee, broeder der bruid.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Register van Overlijden 1936 Leiden - archief Leiden, folio 1888 - akte 466
Des voormiddags te zeven ure, binnen deze gemeente.
Jan van Rijn was 48 jr, landarbeider, geboren en wonende te Katwijk, gehuwd met Adriana Guijt, zoon van Jacob van Rijn en Maartje Verdoes, beiden overleden.
Aangegeven op 06-09-1936 door Cornelis de Ruiter, 42 jr, portier, wonende te Leiden.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 16.7.87 (geb dat Jan), N.H. (= Ned. Herv.), Katwijk, Duinpad 9.

ov jan 1887
overlijdens akte Jan- archief Werkgroep genealogie Katwijks MuseumOp 09-06-1936 inschrijving in Overlijdens Register Katwijk, folio 11v - akte 63
Voor extract: Heden negen juni negentienhonderd zes en dertig, mij, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk, ingeschreven, een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op vijf juni dezes jaars, des voormiddags te zeven uur te Leiden is overleden: Jan van Rijn, landarbeider, gehuwd met Adriana Guijt, oud acht en veertig jaren, geboren te Katwijk, wonende te Katwijk, zoon van Jacob van Rijn en Maartje Verdoes, beiden overleden.

ov inschr jan 1887
Inschrijving overlijdens akte Jan - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museumk

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Jan woonde hier bij zijn ouders op wijk E no 74 en 67 en Duinpad 9.
In kolom 20 is genoteerd: "zie onder".

Voor inzage kopie folio 70: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Jan is hier voor de 2e keer ingeschreven, nu als hoofd van zijn gezin en woont hier met zijn gezin op Kandw.str. 24 en Jan Tooropstraat 12 achter.
Jacob is van beroep arbeider.
Adriana is geboren op 22-08-1893 te Katwijk.
Kolom 20 is: voor Jan "zie boven" en voor Adriana "zie deel IV z folio 164-6".
Verder is nog alleen hun oudste zoon Jacob, geb. 03-06-1920 te Katwijk, hier ingeschreven.

Voor inzage kopie folio 70: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jan van Rijn woonde hier met zijn gezin op Jan Tooropstraat 12 achter, Vuurbaakpad 9, Blommerssteeg 11a, 1e Duinpad 9 en Duinstraat 9.
Jan was hier van beroep arbeider en was met zijn vrouw Adriana Guijt en 1 kind overgenomen an VI-70 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 70).
Jan woonde hier tot zijn overlijden op 05-06-1936.
Jan en Adriana zijn getrouwd op 19-06-1919 te Katwijk.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

div10 jan 1887
Adriana Guijt

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1848

Kinderen:

Jacob 1920

Jacob 1921

Jan 1922

Maartje 1926

Adriana1929

Hendrika1933

Bastiaan1935

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact