geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 26-02-1848 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1848 Katwijk, archief Katwijk, folio 8v - akte 29
Jacob is geboren op 26-02-1848 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten vier ure.
Zoon van Jacob Janszoon van Rijn (1809) en Jaapje Jonker (2e huw).
Aangegeven op 28-02-1848 des namiddags ten half een ure door vader Jacob, 38 jr, voerman , wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Zegert van der Boon, 34, karreman en Pieter van Duijn, 25 jr, zeeman; wonende beiden in deze gemeente.

geb jacob 1848
Geboorte akte Arie - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1875 - archief Katwijk, folio 9v - akte 17
Getrouwd op 22-04-1875 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacob van Rijn met Maartje Verdoes
Jacob was 27 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 26-02-1848, meerderjarige zoon van Jacob Janszoon van Rijn, voerman en van Jaapje Jonker, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee. De vader hierbij tegenwoordig en dir huwelijk toestemmende en verklarende de toestemming der moeder te hebben gevraagd.
Maartje was 21 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 10-061853, minderjarige dochter van Dirk Verdoes, voerman en Aagje Varkevisser, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Klaas van Rijn, 37 jr, karreman; Jan van Rijn, 43 jr, karreman, broeders van den bruidegom; Floris Varkevisser, 31 jr, voerman, oom der bruid en Maarten van Rijn, 27 jr, zeevarende, allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Overlijdens Register 1929 Katwijk - arcief Katwijk, folio 14 - akte 52
Jacob is overleden op 14-02-1929 te Katwijk, des voormiddags ten half vijf uur in deze gemeente in het huis Zuidstraat 34.
Jacob van Rijn was 81 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Maartje Verdoes, zoon van Jacob van Rijn en Jacoba Jonker, beiden overleden.
Aangegeven op 15-02-1929 door Dirk van Rijn, 51 jr, landbouwer, wonende te Katwijk, zoon van den overledene en Jacob van Rijn, 49 jr, schelpenvisscher, wonende te Katwijk, zoon van den overledene.

ov jacob 1848
overlijdens akte Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1850-1862 - wijk 6, folio 92
Jacob woonde hier bij zijn ouders op wijk VI huis 673, was Ned Herv.

Voor inzage kopie folio 92: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 210
Jacob woonde hier bij zijn ouders op wijk VII no 784.
In kolom 20 staat genoteerd: "Overgebracht naar folio 219".

Voor inzage kopie folio 210: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 219
Jacob staat hier ingeschreven met zijn gezin zonder een vermelding van een huisnummer.
Jacob was hier van beroep voerman.

Voor inzage kopie folio 219: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Jacob woonde hier met zijn gezin op wijk E no 67 en Duinpad 9.
Jacob was hier van beroep karreman.

Voor inzage kopie folio 70: klik hier.


Eigen Gezinskaart-1 Katwijk - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn vrouw Maartje Verdoes op 1e Duinpad 9.
Jacob is hier van beroep karreman.
Maartje woonde hier tot haar overlijden 10-04-1923.
Na het overlijden van zijn vrouw wordt Jacob overgeschreven naar gezinskaart Dirk van Rijn-M. Berkheij.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart Katwijk, zoon Dirk (1877) van Rijn - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde (inwonend) hier bij zijn zoon Dirk van Rijn op en/of 1e Duinpad 35, 1e Duinpad 19, 1e Duinpad 9, Bestevaersweg 2a, 1e Duinpad 9 en Bestevaersweg 1a.
Jacob wordt hier gekenmerkt als W (=weduwnaar)en wordt weer overgeschreven naar: "naar gezinskaart hemzelf".

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart-2 Katwijk - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier alleen, is hier weduwnaar van M. Verdoes, op Sluisweg 66 inw. en Louwestraat 8 inw.
Jacob komt hier van gezinskaart D. v. Rijn - Berkheij.
Jacob woonde hier tot zijn overlijden op 14-02-1929.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.Uit het boekje "Katwijkse Bijnamen" van Het Katwijks Museum

div jacob1848
Boekje Katwijkse Bijnamen - Katwijks Museum
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1809

Kinderen:

Jacoba 1875

Dirk 1876

Dirk 1877

Jacob 1879

Hendrik 1881

Bastiaan 1885

Jan 1887

Jacobus 1888

Rijn 1890

Lena 1892

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact