geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rijn

Hoofdpagina

Jan van Rijn, 25-10-1892 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1892 Katwijk - archief Katwijk, folio 55v - akte 217
Jan is geboren op 25-10-1892 te Katwijk aan Zee, aldaar in zijn bijzijn in de ouderlijke woning des voormiddags ten drie uur.
Zoon van Cornelis van Rijn (1866) en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat.
Aangegeven op 26-10-1892 des namiddags ten drie uur door Dirk Lambert van Elk, 32 jr, arts, wonende te Katwijk aan Zee.
Cornelis van Rijn, landbouwer, afwezig in zake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Gerard Balthazar Werther, 23 jr, ambtenaar ter secretarie en David Christiaan Joan van Doornink, 30 jr, ambtenaar ter secretarie; wonende de eerste alhier en de tweede te Oegstgeest.

geb jan 1892
Geboorte akte Jan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1913 Katwijk - archief Katwijk, akte 35
Getrouwd op 10-06-1913 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jan van Rijn met Aaltje Kraaijenoord.
Jan was 20 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige zoon van Cornelis van Rijn, karreman en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Aaltje was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter Pieter Kraaijenoord, arbeider, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Cornelia Kuijt, overleden.
Wijders verklaaarden de comparanten ter .... van wettiging te erkennen het kind genaamd Cornelis, uit de bruid geboren te Katwijk, den vijfden mei negentiehonderd en dertien.
Getuigen: Nicolaas van Rijn, 22 jr, arbeider, broeder bruidegom; Dirk van der Plas, 25 jr, visscher, zwager der bruid; Reinder Wagter, 26 jr, veldwachter, zijnde geen familie van partijen en Dirk van der Kamp, 71 jr, arbeider, zijnde geen familie van partijen; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1941 Leiden- archief Leiden, akte 587
Jan is overleden op 30-05-1941 te Leiden, des voormiddags ten half zes uur
Jan van Rijn was 48 jr, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Katwijk, gehuwd met Aaltje Kraaijenoord, zoon Cornelis van Rijn, schelpenvisscher en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, zonder beroep, overleden
Aangegeven op 30-05-1941 door Carel Hendrik Wijkmans, 38 jr, portier, wonende te Leiden.

ov jan 1892
Overlijdens akte Jan - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumVolgens inschrijving Overlijdens Register 1941 Katwijk - akte 94 d.d. 04-06-1941
Voor extract:
Heden vier juni negentienhonderd een en veertig, mij ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk: ingeschreven, een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op dertig mei, dezes jaars, des voormiddags te half zes uur, te Leiden is overleden: Jan van Rijn, fabrieksarbeider, gehuwd met Aaltje Kraaijenoord, oud acht en veertig jaren, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Cornelis van Rijn, schelpenvisscher, wonende te Katwijk en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, overleden.
Waarvan akte,
Meerbos

ov jan 1892
Inschrijving overlijden Jan - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumVolgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Aaltje Kraaijenoord is overleden op 13-04-1976 te Katwijk, 84 jr.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 69
Jan woont hier bij zijn ouders op (wijk A no 44) en Bestevaerweg 3a.
In kolom 20 staat vermeld: "zie folio 64".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 69: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 64
Jan woonde hier met zijn gezin op E.A. Borgerstraat 9, Bestevaerweg 5, Buitensluisstraat 7 en Kerksteeg 36.
Jan was van beroep arbeider en kwam volgens kolom 20 van: "zie folio 69".
Aaltje Kraaijenoord was geboren op 21-10-1891 te Katwijk en kwam volgens kolom 20 van: "zie D VI folio 34 (= deel 6 folio 34).

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 66: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jan woonde hiet met zijn gezin op Kerksteeg 36 en Kerksteeg 7.
Jan was hier van beroep fabrieksarbeider en is overgenomen volgens kolom 20 van VI - 64 (= deel 6 bev.reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee folio 64).
Verder is nog de huwelijksdatum genoemd: 10-06-1913 te Katwijk en de ouders van Jan: Cornelis van Rijn en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, en van Aaltje: Pieter Kraaijenoord en Cornelia Kuijt.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1866

Kinderen:

Cornelis 1913

Cornelia 1914

Gerardina Wilhelmina Johanna 1916

Pieter 1917

Aaltje 1920

Gerard Willem 1920

Jan 1925

Jannetje Gerarda 1930

Jan 1934

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact