geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rhijn

Hoofdpagina

Jan van Rhijn, 23-06-1907 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1907 Katwijk - archief Katwijk, folio 41v - akte 158
Jan is geboren op 23-06-1907 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning des voormiddags ten half vijf uur
Zoon van Jan van Rhijn (1879) en Geertje van der Plas.
Aangegeven op 25-06-1907 des voormiddags ten elf uur door Emmelina de Lange,36 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Jan van Rhijn, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig inzake van zijn beroep
Getuigen: Willem Lagemaat, 41 jr, veldwachter, en Hendrik Vooijs, 32 jr, bode, wonende beiden alhier.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 4 oct '79 en 6-11-'69 (= geb.data vader Jan en moeder Geertje), 3e kind, N.H. (= Ned. Herv.).

geb Jan 1907
Geboorte akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Huwelijks Register 1932 Leiden - archief Leiden, folio 112 - akte 220
Getrouwd op 25-05-1932 te Leiden, voor mij, ambtenaar van de Burgelijke Stand Leiden verschenen:
Jan van Rhijn met Hendrika Maria Mieloo.
Jan was 24 jr, huisschilder, geboren te Katwijk en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Jan van Rhijn, grondwerker en Geertje van der Plas, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Hendrika Maria was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Salomon Mieloo, opperman en Hendrika Maria Monfils, zonder beroep; beiden wonende te Leiden en toestemmende bij authentieke acte.
Door de bruidegom is mede overlegd een afschrift van het procesverbaal van gehouden tusschenkomst door den Kantonrechter.
Getuigen: Stephanus Johannes Pret, 59 jr en Pieter Bouman, 70 jr; beiden zonder beroep en wonende te Leiden.
Bruid en bruidegom verklaren de erkennen, de tweede met toestemming van de eerste, het kind Margaretha Maria Mierloo, geboren te Leiden acht october negentien honderd eenendertig.

In de kantlijn is later de geboortedata bijsgeschreven: resp. 23.6.07 voor Jan en 24.1.12 voor Hendrika.

Voor kopie trouwakte: klik hier.

Bevolkings Register Katwijk 1880-1920 - deel 6, archief Katwijk, folio 40
Jan van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op: Louwestraat 89, Zuidstraat 61 en Liersteeg 17.
Willem was hier van beroep arbeider.

Voor kopie akte Bevolkings Register, folio 40: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jan van Rhijn - archief Katwijk
Jan van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op o.a. Liersteeg 17 en 15 en/of Adrianastraat 63, Varkevisserstraat 152 en Adrianastraat 63.
Jan vertrok op 18-05-1928 naar Leiden, Heinsiusplein 2a.

Voor inzage gezinskaart vader Jan van Rhijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1879

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact