geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rhijn

Hoofdpagina

Jan van Rhijn, 04-10-1879 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1879 Katwijk - archief Katwijk, folio 49v - akte 194
Jan is geboren op 04-10-1879 te Katwijk aan Zee, aldaar des in zijn bijzijn des namiddags half twee uur
Zoon van Jan van Rhijn (1851) en Bregtje Kulk (1e huw.).
Aangegeven op 06-10-1879 des namiddags ten twee uur door Cornelis Schoorel, 62 jr, verloskundige, wonende te Katwijk aan Zee.
Jan van Rhijn, landbouwer, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig ter uitoefening van zijn beroep.
Getuigen: Jan varkevisser, 23 jr, ambtenaar secretarie en Jacob Kobus, 60 jr, zonder beroep; wonende beiden in deze gemeente.

geb jan 1879
Geboorte akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1902 Katwijk - archief Katwijk, akte 14
Getrouwd op 06-02-1902 te Katwijk, des namiddags ten een uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jan van Rhijn en Geertje van der Plas.
Jan was 22 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk , minderjarige zoon van Jan van Rhijn, arbeider, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Bregtje Kulk, overleden.
Geertje was 32 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Willem van der Plas, overleden en Aagje van Duijvenbode zonder beroep, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Jan Barnhoorn, 49 jr, arbeider, zwager der bruide; Pieter Varkevisser, 38 jr, arbeider, wager der bruid; Willem van der Plas, 38 mjr, arbeider, broeder der bruid en Jan van Rhijn, 80 jr, arbeider, grootvader des bruidegoms, allen wonende te Katwijk.

Voor kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1953 Leiden - archief Leiden, folio 93v - akte 367
Jan van Rhijn is overleden op 21-04-1953 te Leiden, te vijf uur en vijftien minuten.
Jan van Rhijn was 73 jr, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Geertje van der Plas, zoon van Jan van Rhijn en Bregtje Kulk, beiden overleden.
Aangegeven op 22-04-1953 te Leiden door Marinus Nijssen, 49 jr, bediende, wonende te Leiden.

ov jan 1879
overlijdens akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.Inschrijving Overlijdens Register 23-04-1953 Katwijk - arcief Katwijk, folio 15v - akte 58
Voor extract:
Heden drie en twintig april negentienhonderd drie en vijftig, is door mij, ambtenaar van de burgelijke stand van Katwijk, ontvangen een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op een en twintig april negentienhonderd drie en vijftig, te vijf uur, vijftien minuten, in de gemeente Leiden is overleden: Jan van Rhijn, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Geertje van der Plas, zoon van Jan van Rhijn en Bregtje Kulk, beiden overleden.

io jan 1879
inschrijving overlijden in Katwijk van Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.


volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jan van Rhijn is begraven op 24-04-1953 te Katwijk.---------------------------------------------------Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk - archief Katwijk folio 196
Jan staat hier bij haar ouders ingerschreven zonder vermelding van een huisnummer.

Voor kopie akte Bevolkings Register: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk - archief Katwijk folio 34
Jan woonde hier bij haar ouders op: wijk E huis 169 en 110a, Bestevaerweg 3b, 2 Duinpad 7, Parlevlietstr 2fen Vuurbp 21.
Hij werd overgebracht naar: "zie folio 40".

Voor kopie akte Bevolkings Register: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk 1880-1920 - deel 6, archief Katwijk, folio 40
Jan woonde hier met zijn gezin op: Voorstraat 49, Louwestraat 89. zuidstraat 61 en Liersteeg 17.
Jan was hier van beroep arbeider.
Jan komt van: "zie folio 34" en Geertje van: "zie 3 deel 5z, folio 177.
Geertje van der Plas is geboren op 06-11-1869 te Katwijk.

Voor kopie akte Bevolkings Register: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jan van Rhijn woonde hier met zijn gezin op o.a. Liersteeg 17 en 15, Adrianastraat 63, Varkevisserstraat 152 en Adrianastraat 63.
Jan was hier van beroep arbeider en was met zijn gezin overgenomen van VI Z.40 (= deel 6 Katwijk aan Zee, folio 40).
Geertje van der Plas was geboren op 06-11-1869 te Katwijk.
Geertje is overgeschreven naar: "naar db kaartje".
Jan en Geertje waren getrouwd op 06-02-1902 te Katwijk.
Later zijn hier de ouders van Jan van Rhijn vermeld: Jan van Rhijn en Bregtje Kulk.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1851

Kinderen:

Bregtje 1904

Willem 1905

Jan 1907

Jan 1909

Brechtje Alida 1911

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact