geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Lena van Rijn

Hoofdpagina

Lena van Rijn, 03-02-1877 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1877 Katwijk - archief Katwijk, folio 7 - akte 23
Lena is geboren op 03-02-1877 te Katwijk aan de Rijn, aldaar in zijn bijzijn des nachts ten twee uur.
Dochter van Maarten van Rijn (1847) en Leuntje Verdoes.
Aangegeven op 06-02-1877 des middags ten twaalf uur door Cornelis Schoorel, 61 jr, verloskundige, wonende te Katwijk aan Zee.
Maarten van Rijn, zeevarende, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig inzake zijn beroep.
Getuigen: Willem van der Vlies, 43 jr, secretaris en Bartoet van Velthoven, 37 jr, veldwachter, wonende beiden in deze gemeente.

geb lena 1877
Geboorte akte Lena - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Overlijdens Register 1877 Rotterdam - archief Rotterdam, akte 2032
Lena is overleden op 12-06-1877 te Rotterdam, des namiddags ten een ure in het huis staande Drie Vriendenstraat alhier.
Lena was 4 mnd, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Maarten van Rijn, zeeman en Leuntje Verdoes, zonder beroep, beide wonende te Katwijk voornoemd.
Aangegeven op 12-06-1877 door Maarten van rijn, 29 jr, zeeman te Katwijk en Cornelis Verhagen, 38 jr, bedienaar te Delfshaven; zijnde vader en bediende van de natenoemen overledene.

ov lena 1877a
Overlijdens akte Lena - archief Werkgroep genealogie Katwijks MuseumkInschrijving in Overlijdens Register 1877 Katwijk - archief Katwijk, folio 18v - akte 69
Voor Extract:
Afgegeven ingevolge art. 50 van het Burgerlijk Wetboek, Burgelijke stand, Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam. Uittreksel uit het Register van Overlijden der gemeente Rotterdam. IN het jaar eenduizend achthonderd zeven en zeventig den twaalfden juni is overleden Lena van rijn, oud vier maanden, geborenen wonende te Katwijk a/Zee, dochter van Maarten van Rijn, zeeman en Leuntje Verdoes, zonder beroep, beide wonende te Katwijk a/Zee. De ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Rotterdam verklaart, dat het bovenstaand uittreksel is overeenkomstig aan het register, afgegeven op ongezegeld papier, ingevolge Koninklijk Besluit van den 30 december 1844 no 66. Rotterdam den 6 juli 1877 (geteekend) Virulij. - De voorzitter van den Arrondissements Regtbank te Rotterdam verklaart, dat de bovenstaande handteekening is die van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Rotterdam. - Rotterdam den 6 juli 1877. - ( geteekend) J A. Vaillant. Voor afschrift.
De ambtenaar van den Burgelijken stand te Katwijk.
M.J. Burgersdijk

ov lena 1877a
Inschrijving Overlijdens akte Lena - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museumk

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 215
Lena is hier bij haar ouders ingeschreven zonder een vermelding van een huisnummer.
Zij woonde hier tot haar overlijden op 12-06-1877.

Voor inzage kopie folio 215: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Maarten 1847

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact