geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maarten van Rijn

Hoofdpagina

Maarten van Rijn, 12-12-1847 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1847 Katwijk - archief Katwijk, folio 48 - akte 187
Maarten is geboren op 12-12-1847 te Katwijk aan de Rijn, des namiddags ten vier ure..
Zoon van Bastiaan van Rijn (1813) en Leentje Dubbelaar.
Aangegeven op 13-12-1847 des middags ten twaalf ure door vader Bastiaan, 34 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan de Rijn.
Getuigen: Cornelis van der Jagt, 61 jr, koopman en Gerrit Remmelzwaal, 70 jr, veldwachter; wonende beiden te Katwijk aan Zee.

geb maarten 1847
Geboorte akte Maarten - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1876 Katwijk - archief Katwijk, folio 8 - akte 14
Getrouwd op 20-04-1876 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Maarten van Rijn met Leuntje Verdoes.
Maarten van Rijn was 28 jr, zeevarende, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 12-12-1847, meerderjarige zoon van Bastiaan van Rijn en Leentje Dubbelaar, beiden overleden.
Leuntje was 24 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan zee, aldaar geboren den 07-03-1852, meerderjarige dochter van Dirk Verdoes, rijtuigverhuurder en Aagje Varkevisser, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Willem van Rijn, 34 jr, zeevarende, broeder; Jan van Beelen, 35 jr, timmerman, zwager des bruidegoms; Bastiaan Verdoes, 23 jr, voerman, broeder en Jacob van Rhijn, 27 jr, voerman, zwager der bruid; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Overlijdens Register 1912 Katwijk - archief Katwijk, folio 6 - akte 19
Maarten is overleden op 25-02-1912 te Katwijk aan Zee, des voormiddags ten zes uur in het huis Voorstraat 40.
Maarten van Rijn, 64 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, zoon van Bastiaan van Rijn en Leentje Dubbelaar, beide overleden, echtgenoot van Leuntje Verdoes, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 26-02-1912 des middags ten twaalf uur door Bastiaan van Rijn, 25 jr, smid, wonende te Katwijk aan Zee en Jacob Schuitenmaker, 31 jr, broodbakker, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste zoon, de tweede schoonzoon.

ov maarten 1847
Overlijdens akte Maarten - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museumk


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Zijn vrouw Leuntje Verdoes is overleden op 05-08-1933 te Katwijk, 81 jr

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 129
Na het overlijden van zijn ouders in 1849 gaat Maarten met broers en zussen naar het weeshuis op wijk VI huis 713.
Reijn Bloot, geb. 1771 te Katwijk, was weesvader en Elisabeth van der Boon, geb 1776 te Katwijk, weesmoeder.

Voor inzage kopie folio 129: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 215
Maarten staat hier met zijn vrouw en drie kinderen ingeschreven zonder een vermelding van een huisnummer.
Maarten is hier van beroep zeevarende.

Voor inzage kopie folio 215: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 81
Maarten woonde hier met zijn grote gezin op o.a. wijk B no 186, wijk D 154, Voorstraat 40 en Havenstraat 22.
Maarten was van beroep zeevarende en later stoombootkapitein en woonde hier tot zijn overlijden op 25-02-1912.

Voor inzage kopie folio 81: klik hier.


Bev. Reg. Gezinskaart weduwe van Maarten: geb. Leuntje Verdoes - archief Katwijk
Leuntje Verdoes woonde hier met haar 2 dochters Jacoba (1884 en Dirkje (1899)op Havenstraat 2 tot ha:ar overlijden op 05-08-1933.
Leuntje wasmet de kinderen overgenomen van VI Z 81 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 81).

Voor inzage gezinskaart weduwe Maarten: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Bastiaan 1813

Kinderen:

Lena 1877

Lena 1878

Bastiaan 1879

Lena 1882

Bastiaan 1884

Jacoba 1884

Bastiaan 1886

Bastiaan 1887

Aagje 1888

Dirk 1889

Maarten 1889

Dirk 1891

Dirkje 1895

Dirkje 1899

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact