geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Leonardus van Rijn

Hoofdpagina

Leonardus van Rijn, 06-01-1866 te Oegstgeest

Geboorte Register 1866 Oegstgeest - archief Oegstgeest, folio 1v - akte 1
Leonardus is geboren 06-01-1866 te Oegstgeest, des avonds ten elf ure.
Zoon van Pieter van Rijn (1832) en Maria van der Post(hier genoemd als Maria Post).
Aangegeven op 06-07-1857 door vader Pieter van Rijn, 34 jr, arbeider, wonende alhier.
Getuigen: Gillis van de Ameele, 56 jr, bode en Willem van Rijn, 30 jr, arbeider; wonende beiden alhier.

geboren leonardus 1866
Geboorte akte van Leonardus - info werkgroep genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1888 Noordwijk - archief Leiden, akte 258
Getrouwd op 26-09-1888 te Noordwijk, des namiddags te één uren, op het raadhuis verschenen: Leonardus van Rijn mewt Susanna van Zijp.
Leonardus was 22 jr, arbeider, geboren te Oegstgeest en wonende te Noordwijk, minderjarige zoon van Pieter Van Rhijn, arbeider en Maria van der Post, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gegevende.
Suzanna was 22 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Cornelis van Zijp en Sara van Dam, beiden zonder beroep en wonende te Leiden, gevende de vader zijne toestemming blijkens overlegde authentieke acte, terwijl de moeder alhier tegenwoordig is en toestemd. Overleggende hare geboorte-acte en gemelde toestemming.
Getuigen: Willem de Haas, 25 jr,arbeider, wonende te Noordwijk; Pieter van Abswoude, 29 jr, arbeider, wonende te Noordwijk; Johannes André, 60 jr, sjouwer en Leonardus Houniet, 27 jr, schipper, wonende beiden te Leiden.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1903 Noordwijk - Archief Leiden, folio 29 - akte 112
Leonardus is overleden op 30-12-1903 te Noordwijk des namiddags ten een ure in het huis staande te Noordwijk, Heilige Geestweg numero 43.
Leonardus was37 jr, arbeider, wonende in voormeld huis, geboren te Oegstgeest, zoon van Piet van Rijn, arbeider en Maria Post, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk, echtgenoot van Susanna van Zijp.
Aangegeven op 31-12-1903 door Piet van Rijn, 72 jr, arbeider, wonende te Noordwijk, vader van den na te noemen overledene en Jacobus Groenewoud, 57 jr, arbeider, wonende te Noordwijk, bekende van de overledene.

ov leonardus 1866
Overlijdens akte van Leonardus - Archief Leiden.---------------------------------------------------Bev. Reg. 1871-1880 Rijnsburg - folio 361
Leonard is hier bij zijn ouders ingeschreven op 16-02-1872 en komende van Oegstgeest.
Er wordt geen adres genoemd.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 361: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1890, deel 2 Rijnsburg - folio 508
Leonardus woont hier bij zijn ouders op Langevaart 209.
Leonardus wordt hier Leendert genoemd, later veranderd in Leonard.
Leonardus vertrekt met zijn ouders op 08-02-1888 maar Noordwijk.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 508: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 1 Noordwijk - folio 156
Leonardus kwam hier op 09-02-1888 met zijn ouders van Rhijnsburg en woont hier op Wilh.... 27.
Leonardus wordt hier weer Leendert genoemd.
Verder de aantekening in kolom 10: H. te Leiden sept 1888 en in kolom 20: naar A4 160.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 156: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 4 Noordwijk - folio 160
Leonardus komt van A1 156 en woont hier met zijn gezin. Er is geen adres vermeld.
Zijn vrouw Suzanna van Zijp komt op 10-10-1888 van Leiden. Suzanne is geboren op 13-04-1868 te Leiden.
Beiden zijn hier ingeschreven op oct 1888.
Op sept 1892 wordt hier ook zijn zwager Willem van Zijp, geb. 16-01-1871 te Leiden ingeschreven. Deze Willem kwam op 19-09-1992 van Leiden en ging op weer 11-08-1894 naar Den Haag.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 160: Klik hierBevolkingsregister Oegstgeest nog niet kunnen raadplegenBev. Reg. Leiden - archief Leiden folio 9 (opmerk: "zie folio 448, ... folio 30 suppl 3A")
Leonardus van Rijn woonde hier met zijn gezin op de Nieuwe Beestenmarkt 22, wijk 5.
Leonardus is hier van beroep arbeider en kwam op 25-10-1995 met zijn gezin van Oegstgeest.
Zijn vrouw Suzanna van Zijp was geboren op 13-04-1968 te Leiden.
Leonardus werd met zijn gezin overgeschreven naar Havenstraat 60A.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 9: Klik hier


Bev. Reg. Leiden - archief Leiden, folio 3410
Leonardus van Rijn woonde hier met zijn gezin op Haven 60A, wijk 8 en was hier met zijn gezin ingeschreven op 15-04-1898.
Leonardus was hier van beroep arbeider.
Leonardus was met zijn gezin overgenomen van N. Beestenmarkt 22 en weer overgeschreven naar Zijlsingel 2.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 3410: Klik hierDe pagina uit het bevolkingsregister Leiden van Zeilsingel 2 is nog niet op de betreffende website te vinden.Bev. Reg. Leiden - archief Leiden, folio 1020 (nog opmerk: "zie supp 3 en XVI - folio 55")
Leonardus van Rijn woonde hier met zijn gezin op Bouwelouwensteeg 19, wijk 6 en was hier met zijn gezin ingeschreven op 04-11-1898.
Leonardus is hier van beroep arbeider en is met zijn gezin overgenkomen van Zijlsingel 2. Vertrok met zijn gezin op 10-03-1899 Naar Noordwijk.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 1020: Klik hier


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 5 Noordwijk - folio 22
Leonardus komt hier met vrouw en 1 kind op 10-03-1899 van Leiden en woont op H.G.weg 19.
Leonardus is van beroep arbeider, van geloof R.C. en woont hier tot zijn overlijden op 30-12-1903.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 22: Klik hier
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Pieter 1832

Kinderen:

Johanna Maria 1889

Cornelis 1890

Piet 1892

Sara Maria 1892

Maria 1894

Petrus 1896

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact