geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maartje van Rijn

Hoofdpagina

Maartje van Rijn, 16-12-1906 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1906 Katwijk - archief Katwijk, laatste bladzijde - akte 349
Maartje is geboren op 16-12-1906 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten een uur, in zijne woning.
Dochter van Jacob van Rijn (1879) en Maria Josina Houwaard
Aangegeven op 17-12-1906 des twaalf middags door Jacob van Rijn, 27 jr, karrreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Cornelis van Beelen, 38 jr, visscher en Buisert van der Plas, 28 jr, ambtenaar ter secretarie, wonende beiden alhier.

gebmaartje 1906
Geboorte akte Maartje - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1934 Katwijk - archief Katwijk, folio 22 - akte 42
Getrouwd op 18-04-1934 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Maartje van Rijn en Jacob van Rijn
Maartje was 27 jr, zonder beroep, geboren en wonende Katwijk, meerderjarige dochter van Jacob van Rijn, 54 jr, arbeider en Maria Josina Houwaard, 53 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Jacob was 27 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jacobus van Rijn, 56 jr,arbeider en Jacoba Plokker, 52 jr, zonder beroep beiden wonende te Katwijk.
De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jacob Kraaijenoord, 36 jr, arbeider en Hendrik van Rijn, 25 jr, arbeider, broeder der bruid; beiden wonende te Katwijk.

Later is in de kantlijn bijgeschreven:7.6.'06 en 16-12-'06 (geb.dat. Jacob en Maartje), geen fam., beiden N.H. (Ned. Herv.) beiden ongehuwd, Weeshuisstraat 12.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Jacobus van Rijn 09-03-1935, Katwijk
Jacob van Rijn 11-08-1936, Katwijk

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Maartje van Rijn is overleden op 04-08-1981 te Katwijk, 74 jr.

Jacob van Rijn is overleden op 07-03-1992 te Katwijk, 85 jr.

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Maartje van Rijn woont hier bij haar ouders o.a. op Louwestraat 41, Tuinpad 4 en/of Princestraat 16.
Maartje van Rijn was hier van beroep boetster.

Voor inzage kopie folio 70: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jacob van Rijn - archief Katwijk
Maartje woont hier bij haar ouders op Princestrtaat 16 en was van beroep boetster.
Op haar regel 3 op de achterkant staat vermeld: "naar gezinskaart Jac. van Rijn".

Voor inzage gezinskaar, vader Jacob: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart Katwijk, echtgenoot Jacob van Rijn - archief Katwijk
Maartje van Rijn woonde hier met zijn gezin op Weeshuisstraat 12.
Maartje is geboren op 16-12-06 te Katwijk en is overgenomen van gezinskaart Jac. van Rijn-M.J. Houwaard.
Jacob was geboren op 07-06-1906 te Katwijk, van beroep arbeider, had de indicatie B.D. (= buitengewoon dienstplichtig) en is overgenomen van gezinskaart Jac. van Rijn-J. Plokker.
Jacob en Maartje zijn getrouwd op 18-04-1934 te Katwijk.
Later zijn hier nog hun ouders vermeld: Jacobus van Rijn en Jacoba Plokker voor Jacob; Jacob van Rijn en Maria Josina Houwaard voor Maartje.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1879

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact