geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maartje van Rijn

Hoofdpagina

Maartje van Rijn, 27-02-1927 te Katwijk aan Zee

Geboorte - Gezinskaart Katwijk, vader Maarten van Rijn - archief Katwijk
Maartje is geboren op 27-02-1927 te Katwijk.
Dochter van Maarten van Rijn (1904) en Grietje van Beelen.

Overlijdens Register 1927 Leiden - archief Leiden, folio 151 - akte 596
Maartje van Rijn is overleden op 25-07-1927, des voormiddags ten half drie ure, binnen deze gemeente.
Maartje van Rijn was 4 mnd, geborenen wonende te Katwijk, dochter van Maarten van Rijn, landbouwer en Grietje van Bellen (m.z. van Beelen)zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Aangegeven op 25-07-1927door Pieter Nieboer, 47 jr, kantoorbediende, wonende te Leiden en Leendert Vrij, 57 jr, bediende, wonende te Leiden.

ov maartje 1927
overlijdens akte Maartje - archief LeidenInschrijving Overlijdens Register 1927 Katwijk - archief Katwijk, folio 20v - akte 77
Voor extract:
Heden zes en twintig juli negentienhonderd zeven en twintig is door mij, ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Katwijk ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het Burgerlijk Wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op vijf en twintig juli dezes jaars des voormiddags ten half drie uur in de gemeente is overleden: Maartje van Rijn, oud vier maanden, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk, dochter van Maarten van Rijn, landbouwer en van Grietje van Bellen (m.z. van Beelen), zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Waarvan akte:

ov maartje 1927
inschrijving overlijdens akte Adriana - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Gezinskaart Katwijk, vader Maarten van Rijn - archief Katwijk
Maartje woonde hier bij haar ouders op 3e Vuurbaakpad 3 en/of Duinhof 22 en de Waal Malefijtstraat 3.

Voor inzage kopie gezinskaart, vader Maarten: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Maarten 1904

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact