geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maarten van Rijn

Hoofdpagina

Maarten van Rijn, 08-09-1904 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1904 Katwijk - archief Katwijk, folio 54 - akte 211
Maarten is geboren op 08-09-1904 te Katwijk aan Zee, in zijn bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten half twee uur.
Zoon van Jacob van Rijn (1866) en Maartje Vooijs.
Aangegeven op 09-09-1904 des namiddags ten drie uur door Emmelina de Lange, 32, vroedvrouw wonende te Katwijk aan zee.
Jacob van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Willem Kobus 27 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 29 jr, bode; wonende beiden alhier.

geb maarten 1904
Geboorte akte van Maarten - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1926 Katwijk - archief Katwijk, folio 42 - akte 82
Getrouwd op 02-12-1926 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Maarten van Rijn met Grietje van Beelen.
Maarten van Rijn, 22 jr, landarbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, 59 jr, landarbeider en Maartje vooijs, 61 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Grietje van Beelen was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Klaas van Beelen, 52 jr, fabrieksarbeier en Willemtje Plug, 51 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
De ouders van bruidegoms en bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Huig Nijgh, 35 jr, kuiper, zwager van de bruidegom en Bastiaan van Rijn, 32 jr, kuiper, broeder van de bruidegom, beiden wonende te Katwijk aan Zee.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 6-9-'04 en 21-9-'06, de geboortedata van resp. Maarten en Grietje, beiden NH (= Ned, Herv,), beiden ongeh., geen fam., 2e Vuurbaakpad 3.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijden - Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.
Maarten van Rijn is overleden op 21-10-1988 te Katwijk, 84 jr en begraven te Katwijk.

Grietje van Beelen is overleden op 25-09-1992 te Leiden, 86 jr en begraven te Katwijk.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk - archief Katwijk, folio 74
Bastiaan woonde hier bij zijn ouders op wijk ... no 118d , Duinhof 6f, Kerkstraat en Zuidstraat 25.
Maarten was hier van beroep visscher.

Voor inzage kopie folio 74 Bev. Reg.: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jacob van Rijn - archief Katwijk
Maarten woonde hier bij zijn ouders op Zuidstraat 25 en was van beroep visscher.
Maarten is overgeschreven naar eigen gezinskaart.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Jacob: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Maarten woonde hier met zijn gezin op 3e Vuurbaakpad 3, Duinhof 22 en de Waal Malefijtstraat 3.
Maarten was hier van beroep landarbeider en had het kenmerk B.D. (buitengewoon dienstplichtig).
Grietje van Beelen was geboren op 21-09-1906 te Katwijk.
Maarten en Grietje zijn getrouwd op 02-12-1926 te Katwijk en waren resp overgeschreven van: "van gez.k. Jacob van rijn - Vooijs" en "van gez.k. Kl. v. Beelen - Plug.
Later zijn beide ouders hier bijgeschreven: resp. Jacob van Rijn en Maartje Vooijs en Klaas van Beelen en Willemtje Plug.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1866

Kinderen:

Maartje 1927

Klem1930

Jacob 1932

Willemtje 1936

Maartje 1939

Klaas1945

Maarten 1947

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact