geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Maria van Rijn

Hoofdpagina

Maria van Rijn, 04-09-1865 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1865 Katwijk - archief Katwijk, folio 40v - akte 154
Maria is geboren op 04-09-1865 te Katwijk aan de Rijn, des nachts ten half een ure.
Dochter van Daniel van Rijn (1824) en Catharina van Duijn.
Aangegeven op 04-09-1865 des namiddags ten een ure door Daniel van Rijn, 41 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Arie van Rijn, 70 jr, mandenmaker en Gerit Kranenburg, 46 jr, landbouwer; wonende beide in deze gemeente.

doop maria 1865
Geboorte akte van Maria - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum,

Huwelijks Register 1890 Katwijk - archief Katwijk, folio 14 - akte 26
Getrouwd op 26-06-1890 te Katwijk, des namiddags ten half een uur in het huis der gemeente gecompareerd:
Maria van Rijn met Johannes Maagdelijn.
Maria was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende te alhier, meerderjarige dochter van Daniel van Rijn, mandenmaker en Catharina van Duijn, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Johannes was 29 jr, schipper, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Anthonij Bernardus Maagdelijn, schipper en Jansje Schaap, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende. Getuigen: Dirk Maagdelijn, schipper, 28 jr, broeder des bruidegoms; Arie van Rijn, koopman, 31 jr; Pieter van Rijn, mandenmaker, 29 jr en Nicolaas van Rijn, kuiper, 26 jr; de drie laatstgenoemden broeders der bruid; allen wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Maria woont hier bij zijn ouders op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Maria bleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 27: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Maria woont hier bij haar ouders o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229. Maria was zonder beroep en heeft verder de volgende aantekening: "overgebracht naar deel II - folio 155".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 2 - folio 155
Maria woont hier met haar gezin op wijk III - huis 213, Commendeurspad 7.
Haar man Johannes was van beroep schipper.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 155: klik hier.
---------------------------------------------------


Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Johannes Maagdelijn is geboren op 14-01-1861 te Katwijk en overleden op 08-03-1939 te Katwijk.Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1824

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact