geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Neeltje van Rijn

Hoofdpagina

Neeltje van Rijn, 01-04-1822 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1822 Katwijk - archief Katwijk, folio 11v - akte 42
Neeltje is geboren op 01-04-1822 te Katwijk aan Zee, des morgens ten zes ure.
Dochter van Jan Jacobszoon van Rijn (1784) en Jobje Kuijt.
Aangegeven op 05-03-1819 voormiddags ten half twaalf uren door vader Jan, 35 jaren, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 03-04-1822 des voormiddags ten tien ure door vader Jacob, 37 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Rijn Jacobzoon Barnhoorn, 38 jr, karreman en Gerrit Gerritsz Remmelswaal, 44 jr, dienaar der policie; beiden wonende te Katwijk aan Zee.


geb neeltje 1822
Geboorte akte van Neeltje - archief Katwijk

Huwelijks Register 1843 - Nationaal Archief via genver.nl, folio 6 en 6v - akte 6
Getrouwd op 22-12-1843 te Valkenburg ZH, des namiddags te vier ure in het huis der Gemeente Valkenburg gecompareerd:
Neeltje van Rijn met Klaas van Duijkeren.
Neeltje was 21 jr, dienstbode, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren op 01-04-1822, minderjarige dochter van Jan Jacobszoon van Rijn, voerman en Jopje Kuijt, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee, present en hunne toestemming tot dit huwelijk verleenende.
Klaas was 21 jr, boerenknecht, wonende te Valkenburg en aldaar geboren op 22-08-1822, minderjarige zoon van Cornelis van duijkeren, arbeider, wonende te Valkenburg, present zijne toestemming tot dit huwelijk verleenende en Catharina Vermeulen, overleden.
Getuigen: Klaas Binnendijk, 33 jr, bouwman; Cornelis de Wit, 28 jr, schipper, beiden wonende te Valkenburg, neefs van de bruidegom; Cornelis Zwanenburg, 30 jr, landbouwer, wonende te Katwijk aan Zee en Jacob Ouwersloot, 45 jr, veldwachtig, wonende te Valkenburg; beide laatste goede bekende van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier voor deel 1 en klik hiervoor deel 2.Kinderen:Cornelis van Duikeren 1844, Katwijk
Jan van Duikeren 1845, Katwijk
Kaatje van Duikeren 1852, Rijnsburg

Bev. Reg. Rijnsburg 1850-1860 - folio 346
Neeltje woont hier met haar gezin in huis no 208 b.
Als godsdienst is genoteerd: geref.
Klaas van Duikeren was van beroep: Arbeider.
Neeltje ging met haar gezin in 1854 naar Valkenburg.

Voor inzage kopie folio 346: klik hier.


Bev. Reg. Valkenburg 1850-1860 - folio 6
Neeltje woont hier met haar gezin in huis no 11, komende op 16-01-1854 van Rijnsburg.
Als godsdienst is hier vermeld: Ned. Herv.
Haar dochter Kaatje van Duikeren wordt hier Catharina van Duikeren genoemd.
Klaas van Duikeren was hier van beroep: arbeider.

Voor inzage kopie folio 6: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Johannes 1784

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact