geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Neeltje van Rhijn

Hoofdpagina

Neeltje van Rhijn, 15-12-1883 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1883 Katwijk - archief Katwijk, folio 62v - akte 245
Neeltje is geboren op 15-12-1883 te Katwijk aan Zee, aldaar in haar bijzijn des nachts ten twaalf uur.
Dochter van Bastiaan van Rhijn (1854) en Aaltje van Duijn.
Aangegeven op 17-12-1883 des middags ten twaalf uur door Anna Elisabeth Bekking, 56 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Bastiaan van Rhijn, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig inzake zijn beroep.
Getuigen: Jan Varkevisser, 28 jr, ambtenaar secretarie en Jacob Kobus, 65 jr, beambte secretarie; wonende beide in deze gemeente.

geb neeltje 1883
Geboorte akte Neeltje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Overlijdens Register 1942 Leiden - archief Leiden, folio 125 - akte 491
Neeltje is overleden op 01-06-1942 te Leiden, des namiddags te half een uur.
Neeltje van Rhijn was 58 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, dochter Bastiaan van Rijn en Aaltje van Duijn, beiden overleden.
Aangegeven op 02-06-1942 door Arie Frans Zwart, 36 jr, bediende, wonende te Leiden.

ov neeltje 1883o
Overlijdens akte van Neeltje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museuminschijving Overlijdens Register Katwijk 02-06-1942 - archief Katwijk, akte 61
Voor Extract:
Heden twee juni negentienhonderd twee en veertig is door mij, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Katwijk ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen, een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op een juni dezes jaars, des namiddags te half een uur, te Leiden is overleden: van Rhijn, Neeltje, zonder beroep, oud acht en vijftig jaren, geboren en wonende te Katwijk, dochter van van Rhijn, Bastiaan en van van Duijn, Aaltje, beiden overleden.
Waarvan akte,Meerbos

ov neeltje 1883io
Inschrijving in het Overlijdens Register van Neeltje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 27
Petronella van Rhijn woont hier bij haar ouders op wijk D no 42, wijk A no 78 tot haar overlijden op 10-10-1884.

Voor inzage kopie folio 27 Bevolkings Register: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 1, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 194
Na het overlijden van haar vader Bastiaan van Rhijn (1854) werd Neeltje na 2e huwelijk van haar moeder Aaltje van Duijn met Leendert van Duijn hier als stiefdochter op 15-05-1900 bijgeschreven, komende van "zie 6 folio 27".
Leentje woonde hier o.a. op wijk E no 12, Lijdweg 3a, Duinhof 12, Kerksteeg 76 en Lange Gasthuissteeg 5.

Voor inzage kopie folio 194 Bevolkings Register: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Bastiaan 1854

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact