geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Bastiaan van Rhijn

Hoofdpagina

Bastiaan van Rhijn, 23-11-1854 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1854 Katwijk - archief Katwijk, folio 47v - akte 185
Bastiaan is geboren op 23-11-1854 te Katwijk aan Zee, des avonds ten zes ure te Katwijk aan Zee in zijn bijzijn.
Zoon van Cornelis van Rhijn (1811) en Maartje van Beelen
Vader Cornelis was visser en wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 24-11-1854 des middags ten twaalf ure door Cornelis Schoorel, 39 jr, vroedmeester, wonende te Katwijk aan de Rijn.
Getuigen: Engelbregt Oranje, 37 jr, bode en Dirk Schats, 39 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.


geb bastiaan 1854
Geboorte akte Bastiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1877 Katwijk - archief Katwijk, folio 3v - akte 5
Getrouwd op 15-02-1877 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Bastiaan van Rhijn met Aaltje van Duijn.
Bastiaan was 22 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 23-11-1854, minderjarige zoon van Cornelis van Rhijn en Maartje van Beelen, beiden overleden, alsmede zijn overleden de grootouders van vaders zijde Jacob van Rhijn en Trijntje Berkheij en de grootouders van moederszijde Jan van Beelen en Pietertje Jonkers, weshalve de toestemming tot dit huwelijk wordt vereisdcht van zijnen voogd en toezienden voogd Jan van Rijn en Pieter Langmuur, arbeiders, wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende.
Aaltje was 18 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 26-11-1858, minderjarige dochter van Dirk van Duijn, overleden en Antje Hoek, zonder beroep, wonende te Katwijk aan zee, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Jan van der Boon, 31 jr, arbeider; Huig van Rhee, 34 jr, arbeider; Adrianus van Duijn 53 jr, koopman, allen zwagers en Krijn Guijt, 37 jr, barbier, neef van de bruidegom; allen wonende in deze gemeente.


Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1890 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 28v - akte 109
Bastiaan is overleden op 13-11-1890 te Katwijk aan Zee, des morgens ten half vier uur, aldaar in het huis wijk A nommer 78
Bastiaan van Rhijn was 35 jr, arbeider, geborenen en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoot van Aaltje van Duijn, zoon van Cornelis van Rhijn en Maartje van Beelen, in der tijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 14-11-1890 des middags ten twaalf uur door Cornelis van Rhijn, 29 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee en Pieter Langmuur, 54 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste broeder van de overledene.
ov bastiaan 1854
Overlijdens akte Bastiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1850-1862, wijk 5, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 104
Bastiaan van Rhijn woont hier bij zijn ouders op wijk 5 huis 550.

Voor inzage kopie folio 104: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 206
Bastiaan van Rijn woont hier bij zijn ouders op wijk 5 no 548 b en is hier van beroep arbeider.
In kolom 20 staat genoteeerd: "overgebragt op folio 207 K.a. Zee".

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 207
Bastiaan staat hier met zijn vrouw en twee kinderen, Maartje en Dirk, op 15-02-1877 ingeschreven, maar er is geen huisnummer vermeld.

Voor inzage kopie folio 207 Bevolkings Register: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 27
Bastiaan van Rhijn woont hier met zijn gezin op wijk D no 42, wijk A no 78 en Liersteeg 1.
Bastiaan woont hier tot zijn overlijden op 13-11-1890.
Na het overlijden van Bastiaan gaat zijn vrouw Aaltje van Duijn met drie kinderen (Neeltje 1886, Jadcoba Petronella 1887 en Bastiaan 1891) volgens kolom 20 naar: "zie 1 fol 194".

Voor inzage kopie folio 27 Bevolkings Register: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 1, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 194
Aaltje van Duijn wordt met haar drie kinderen (regel 13 t/m 16) hier (Neeltje 1886, Jadcoba Petronella 1887 en Bastiaan 1891) ingeschreven op15-05-1900 bij het gezin Leendert van Duijn (geb. 13-02-1856 te Katwijk) en Maartje van Rhijn (geb. 09-08-1858) op folio 194, komende van 6 fol 27.
Maartje van Rhijn is inmiddels op 16-11-1899 overleden en op 15-05-1900 hertrouwt Leendert van Duijn met Aaltje van Duijn en Aaltje wordt hier ook als vrouw vermeld en haar meegenomen drie kinderen worden stief- dochters en zoon genoemd.

Voor inzage kopie folio 194 Bevolkings Register: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1811

Kinderen:

Maartje 1877

Dirk 1879

Petronella 1882

Neeltje 1883

Petronella 1886

Jacoba Petronella 1887

Bastiaan 1891

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact