geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Nicolaas van Rijn

Hoofdpagina

Nicolaas van Rijn, 11-10-1863 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1863 Katwijk - archief Katwijk, folio 38v - akte 149
Jan is geboren op 11-10-1863 te Katwijk aan de Rijn, des morgens ten half zes ure.
Zoon van Daniel van Rijn (1824) en Catharina van Duijn.
Aangegeven op 12-10-1863 des middags ten een ure door Daniel van Rijn, 39 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Arie van Rijn, 67 jr, manden maker en Dirk Schats, 48 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

doop nicolaas 1863
Geboorte akte van Nicolaas - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1890 Katwijk - archief Katwijk, akte 18
Getrouwd op 09-10-1890 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente gecompareerd:
Nicolaas van Rijn met Jannetje Lammens.
Nicolaas was 26 jr, kuiper, geboren en wonende te alhier, meerderjarige zoon van Daniel van Rijn, mandenmaker en Catharina van Duijn, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jannetje was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Bartholomeus Gijsbertus Lammens, bakker en Maartje Schaap, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Ewoud van den Vijver, landbouwer, 27 jr, zwager der bruid; Huibert Gerardus Lammens, bakker, 23 jr, broeder der bruid; Arie van Rijn, koopman, 21 jr, broeder des bruidegoms en Johannes Maagdelijn, schipper, 29 jr, zwager des bruidegoms; allen wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1935 Velsen - website wiewaswie.nl - akte 327
Nicolaas van Rijn is overleden op 09-12-1935 te Velsen, des voormiddags te een uur in deze gemeente.
Nicolaas van Rijn was 72 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende alhier, weduwnaar van Jannetje Lammers, zoon van DaniŽl van Rijn en Catharina van Duin, beiden overleden.
Aangegeven op 11-12-1935 door Jacobus Engelbertus Knol, 54 jr, aanspreker, wonende alhier.

ov nicolaas 1863
Akte van overlijden van Nicolaas - website wiewaswie.nlOverlijdens Register 1930 Velsen - website wiewaswie.nl, folio 65 - akte 256 (ega)
Jannetje Lammers is overleden op 02-01930 te Velsen, te voormiddags ten half tien ure, 61 jr, zonder beroep geboren te Katwijk en wonende te Velsen, echtgenoote van Nicolaas van Rijn, dochter van Bartholomeus Gijsbertus Lammens en Maartje Schaap beiden overleden.

Voor inzage kopie akte van overlijden echtgenoot: klik hier.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Nicolaas woont hier bij zijn ouders op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Nicolaasbleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 27: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Nicolaas woont hier bij zijn ouders o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229.
Nicolaas was van beroep mandenmaker en later kuiper, heeft verder de volgende aantekening: "overgebracht naar folio 69".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Bev. Reg. 1880 -1890 Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, deel 3 - blad 69
Nicolaas woont hier met zijn gezin op wijk II, huis 142 en is van beroep Kuiper.
Op 27-10-1899 vertekt hij met zijn gezin naar Velsen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 69: klik hier.


Bev. Reg. 1891-1903 Velsen - archief wiewaswie.nl, folio 82
Nicolaas van Rijn woonde hier met zijn gezin op Oranjestraat 24 rood en Keizer W.str. 33.
Het gezin kwam op 27-10-1899 van Katwijk.
Nicolaas was hier van beroep kuiper.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 82: klik hier.
Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jannetje Lammers is geboren op 13-02-1869 te Katwijk.
Haar vader Bartholomeus Gijsbetus Lammers was ook landbouwer en turfhandelaar.
Haar moeder moet ook dienstbode geweest zijn.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1824

Kinderen:

Catharina 1891

Bartholomeus 1892

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact