geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I - algemeen

Petrus van Rhijn

Hoofdpagina

Petrus van Rhijn, 05-07-1857 te Oegstgeest

Geboorte Register 1857 Oegstgeest - archief Oegstgeest, folio 10 - akte 36
Petrus is geboren 05-07-1857 te Oegstgeest, des morgens ten drie ure.
Zoon van Pieter van Rhijn (1832) en Maria van der Post.
Aangegeven op 06-07-1857 door vader Pieter van Rhijn, 25 jr, arbeider, wonende alhier.
Getuigen: Jacob van der Velde, 43 jr, kleedermaker en Pieter Stevaar, 50 jr, kleedermaker; wonende beiden alhier.


geboren petrus 1857
Geboorte akte van Petrus - info werkgroep genealogie Katwijks Museum 1857/blz 10

Huwelijks Register 1883 Noordwijk - archief Leiden, folio 8 - akte 14
Getrouwd op 14-06-1883 te Noordwijk: Petrus van Rhijn met Dirkje de Haas.
Petrus was 25 jr, arbeider, geboren te Oegstgeest en wonende te Rhijnsburg, meerderjarige zoon van Pieter Van Rhijn, arbeider en Maria van der Post, zonder beroep, beiden wonende te Rhijnsburg, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gegevende.
Dirkje was 26 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Noordwijk, meerderjarige dochter van Simon de Haas, arbeider en Maria van der Weijden, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Johannes Groenewoud, 58 jr; Gerrit de Ridder, 57 jr; Dirk Overmeer, 37 jr en Joost Onderwater, 27 jr; allen arbeiders en wonende te Noordwijk.

Voor inzage kopie huwelijksakte: klik hier

Overlijdens Register 1898 Noordwijk - Archief Leiden, folio 16 - akte 58
Petrus is overleden op 12-09-1898 te Noordwijk des voormiddag ten negen ure, in het huys staande te Noordwijk Molenstraat numero 78.
Petrus van Rhijn was 41 jr, arbeider, geboren te Oegstgeest en wonende alhier, gehuwd met Dirkje de Haas, zoon van den eerstgenoemde comparant en Maria van der Post, zonder beroep, mede wonende alhier.
Aangegeven op 12-09-1898 door Pieter van Rhijn, 66 jr, arbeider, wonende te Noordwijk, vader van den na te noemen overledene en Amerik Kloos, mandenmaker, 25 jr, wonende te Noordwijk, bekende van den overledene.


ov petrus 1857
Overlijdens akte van Petrus - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.


Volgens Bev. Reg. Noordwijk 1886 - 1899, deel 4, folio 35
Dirkje de Haas is overleden op 21-01-1906 te Noordwijk.
Bev. Reg. 1871-1880 Rijnsburg - folio 361
Petrus is hier bij zijn ouders ingeschreven op 16-02-1872 en komende van Oegstgeest.
Er wordt geen adres genoemd.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 361: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1890, deel 2 Rijnsburg - folio 508
Petrus wordt hier op 08-05-1880 bij zijn ouders ingeschreven en woont hier bij zijn ouders op Langevaart 209, totdat hij is na huwelijk adminstratief overgebracht naar folio 483.
Petrus is hier van beroep schippersknecht.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 508: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1890, deel 2 Rijnsburg - folio 483
Petrus woont hier met zijn vrouw Dirkje de Haas en vertrekken weer op 08-01-1885 naar Noordwijk.
Petrus is volgens kolom 20 "overgebracht van blz 508 en Dirkje komt op 14-06-1883 van Noordwijk en is al op 21-05-1883 hier ingeschreven.
Petrus is ook hier schippersknecht.
Dirkje is geboren op 12-03-1857 te Noordwijk.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 483: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 4 Noordwijk = folio 35
Petrus is hier arbeider van beroep, woont hier met zijn vrouw en twee kinderen tot zijn overlijden op 12-09-1898.
Dirkje overlijdt hier op 21-01-1906.
Bij zijn dochter Maria van Rijn (regel 3) is vermeld, dat zij op 09-11-1905 getrouwd is met de op regel 5 vermelde Adrianus Opdam, geb.21-06-1884 te Lisse, met de vermelding "man van no 3" . Deze Adrianus is van beroep arbeider en komt op 09-01-1906 van Spaarnwoude. Tevens is hun dochter, Johanna Theodora Opdam, geb. 26-01-1906 te Noordwijk, op febr 1906 ingeschreven als "dochter van 5 x 3".
Op 20-09-1906 gaat Maria van Rhijn (na het overlijden van haar moeder Dirkje op 21-01-1906) met haar man Asdrianus Opdam en hun dochter Johanna Theodora Opdam naar Lisse. Haar broer Simon Petrus van Rhijn, op dat moment minderjarig, gaat mee naar Lisse.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 35: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Pieter 1832

Kinderen:

Maria 1885

Simon Petrus 1893

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact