geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Pietje van Rijn

Hoofdpagina

Pietje van Rijn, 13-12-1843 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1843 Katwijk - archief Katwijk, folio 50v - akte 198
Pietje is geboren op 13-12-1843 te Katwijk aan Zee, des morgens ten zeven ure.
Dochter van Cornelis van Rijn (1811) en Maartje van Beelen
Aangegeven op 15-12-1843 des namiddags ten een ure door vader Cornelis van Rijn, 32 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Willem Spaanderman, 39 jr, zeeman en Gerrit Guijt, 36 jr, kledermaker; wonende beiden te Katwijk aan Zee.

geb pietje 1843
Geboorte akte Pietje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1873 Katwijk - archief Katwijk, folio 18 - akte 33
Getrouwd op 24-07-1873 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Pietje van Rijn en Jan van der Boon.
Pietje was 29 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 13-12-1843, meerderjarige dochter van Cornelis van Rijn, overleden en Maartje van Beelen, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, present en in dit huwelijk toestemmende.
Jan was 27 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 28-02-1846, meerderjarige zoon van Cornelis van der Boon en Haasje van Dijk, beiden overleden.
Getuigen: Pieter Langmuur, 39 jr, arbeider, zwager van de bruid; Nicolaas Haasnoot, 31 jr, koopman; Willem Spierenburg, 57 jr, landbouwer, oom des bruidegoms en Daniel van Rhijn, 49 jr, mandenmaker, allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Hasina van der Boon 06-01-1875, Katwijk
Maartje van der Boon 30-03-1876, Katwijk
Cornelis van der Boon 27-09-1877, Katwijk
Hasina van der Boon 19-03-1880, Katwijk

Overlijdens Register 1881 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 27 - akte 104
Pietje is overlden op 16-07-1881, des morgens ten negen uur, aldaar in het huis wijk D nommer 64.
Pietje was 37 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoote van Jan van der Boon, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee; dochter van Cornelis van Rijn en Maartje4 van Beelen, beiden overleden.
Aangegeven op 18-07-1881 des middags ten twaalf uur door Adrianus van Duijn, 58 jr, arbeider, mwonende te Katwijk aan Zee en Jan Varkevisser, 26 jr, ambtenaar secretarie, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste zwager van de overledene.

ov pietje1843
Overlijdens akte Trijntje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
Bev. Reg. 1850-1862, wijk 5, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 104
Pietje van Rhijn woont hier bij haar ouders op wijk 5 huis 550.
Haar geboortejaar is hier 1844.

Voor inzage kopie folio 104: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 206
Pietje woont hier bij haar ouders op wijk 5 no 548 b.
In kolom 20 staat genoteeerd: "overgebragt op dl 1 fol 80".

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 1, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 80
Pietje woont hier met haar gezin te Katwijk. Geen huisnummer genoteerd op deze pagina.
Haar echtgenoot Jan van der Boon is hier van beroep arbeider.
Pietje woonthier tot haar overlijden op 16-07-1881.

Voor inzage kopie folio 80: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1811

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact