geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Trijntje van Rhijn

Hoofdpagina

Trijntje van Rhijn, 24-03-1805 te Katwijk aan de Rijn

DTB dopen geref. Contraboek Katwijk aan de Rijn 1793-1808 blz 27
Trijntje is gedoopt 24-03-1805 te Katwijk aan de Rijn.
Zoon van Daniel van Rijn en Jannetje Taal.
Getuigen: Trijntje Taal.

doop trijntje 1805
Doop inschrijving van Trijntje - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1828 Katwijk - archief Katwijk folio 11v en 12 - akte 11
Getrouwd op 13-04-1828 te Katwijk, des voormiddags ten half negen ure, comparerend in het huis der Gemeente:
Trijntje van Rijn met Cornelis Koelewijn.
Trijntje was 23 jr, zonder beroep. Geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar gedoopt den 24-03-1805, meederjarige dochter van DaniŽl van Rijn, mandemaker, wonende te Katwijk aan den Rijn, present in dit huwelijk toestemmende en Jannetje Taal, overleden te Katwijk 01-06-1820.
Cornelis 23 jr, opziener van de jagt, geboren te Kaag, aldaar gedoopt den 20-10-1804, wonende te Katwijk aan den rijn, meerderjarige zoon van Willem Koelewijn, overleden te Kaag den 05-01-1808 en Willemijntje van der Zwan, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, present in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Arie van Rijn, 31 jr; Gerrit van Rijn, 26 jr; Jacobus van Rijn, 25 jr; mandenmakers, broers der bruid en Jacobus Slootweg, 24 jr, kledenmaker, goede bekende van partijen; allen wonende te Katwijk aan den Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2.


Akte van de Nationale Militie van Cornelis Coelewijn behorende als bijlage bij de huwelijks akte.
Cornelis was van de ligting 1823.
"dat hem vervolgens , bij loting, is ten deele gevallen het nummer 38, hetwelk hem tot de dienst verplichtende, hij daaraan heeft voldaan door zelve in dienst te treden bij de 9e Afdeling Infanterie, gepasporteerd 10 maart 1828."
Cornelis was lang, 1 el 7 palm; aangezigt, langwerpig; voorhoofd, rond; oogen, blauw; neus, spits; mond, klein; kin, spits; haar en wenkbrauwen, blond.
Geregistreerd no 996.

Voor inzage kopie akte Nationale Militie Cornelis: klik hier.


Kinderen:Willem Koelewijn 1830, Katwijk aan den Rijn
Wilhelmina Koelewijn 1832, Katwijk aan den Rijn
Daniel Koelwijn 1835, Katwijk aan den Rijn of 09-08-1837
Johanna Koelewijn 1835, Katwijk aan den Rijn
Antje Koelewijn 1839, Katwijk aan den Rijn of 05-02-1840
Trijntje Koelewijn 17-08-1842, Katwijk aan den Rijn
Elizabeth Koelewijn 21-08-1844, Katwijk aan den Rijn
Cornelia Koelewijn 19-04-1847, Katwijk aan den Rijn
Cornelis Koelewijn 10-07-1949, Katwijk aan den Rijn

Met enkel geboortejaar is van Bev. Reg. serie 1852-1862. Met geboortedatum is van Bev. Reg. Serie 1862-1880.
Indien verschillen uit beide series zijn geconstateerd, dan zijn beide geb.data vermeld.

Overlijdens Register 1890 Katwijk - Archief Katwijk, folio 6v - akte 22
Trijntje is overleden op 16-02-1890 te Katwijk aan de Rijn, des nachts ten drie uur, aldaar in het huis wijk 1 nommer 66
Trijntje was 84 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, weduwe van Cornelis Koelewijn, dochter van Daniel van Rijn en Jannetje Taal, in der tijd echterlieden, beiden overleden.
Aangegeven op 17-02-1890, des namidddags ten een uur door Willem Koelewijn, 59 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan den Rijn en Daniel Koelewijn, 52 jr, jager, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde beiden zoons van de overledene.

ov trijntje 1805
Overlijdens akte van Trintje - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1874 blz 06.


Documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Cornelis Koelewijn is overleden op 17-05-1883 te Katwijk - Katwijk 1883, folio 18 - akte 68

Voor inzage kopie akte overlijden Cornelis: klik hier.

Bev. Reg. 1850-1862 Katwijk - archief Katwijk, wijk 2 - folio 61
Trijntje van Rijn woonde hier met haar gezin op wijk 2 - huis 165.
Cornelis Koelewijn was geboren in 1804 te Kaag (Z.H.) en was van beroep "opziener der jagt".

Voor inzage Bev. Reg. blad 61: klik hier


Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk - archief Katwijk, deel 2 - folio 62
Trijntje van Rijn (haar geb.dat. was hier 18-03-1805) woonde hier met haar gezin op wijk 2 - no 165.
Cornelis Koelwijn was geboren op 20-10-1804 te Kaag en was van beroep "opziener der jagt".

Voor inzage Bev. Reg. blad 62: klik hier


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk - archief Katwijk, deel 2 - folio 86
Trijntje woonde hier enkel met haar echtgenoot Cornelis Koelewijn op wijk 2 - no 165 en wijk - no 68.
Cornelis was hier van beroep: Gepensioneerd Rijksveldwachter.
Trijntje woonde hier tot haar overlijden op 16-02-1890 en Cornelis op 17-04-1883.

Voor inzage Bev. Reg. blad 86: klik hier
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1768

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact