geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Daniel van Rijn

Hoofdpagina

Daniel van Rijn, 17-01-1768 te Leiden

DTB dopen Leiden, folio 2, RC kerk Kuipersteeg - archief Leiden
Daniel is gedoopt 17-01-1768 te Leiden.
Zoon van Joannis van Rijn (1751) en Anna van Koolen.
Getuigen: Andreas van Rijn en Maria van Hees.

doop daniel 1768
Doop inschrijving Daniel - archief Leiden

1e huw.

volgens aantekening trouw inschrijving
Ondertrouwd op 25-10-1793 te Katwijk aan de Rijn: Daniel van Rijn met Jannetje Taal.


DTB trouwen geref. Katwijk aan de Rijn 1709-1811 blz 71
Getrouwd op 10-11-1793 te Katwijk aan de Rijn:
Daniel van Rijn met Jannetje Taal.
Daniel was jm: en geboren te Leijden; Jannetje was jd: en geb te Catwijk aan Zee; beiden wonende alhier.
Opmerking: "25 october in ondertrouw genomen - 10 nov met betoog van Catw: aan Zee.:"

tr daniel 1768
Trouw inschrijving Daniel - DTB trouw Katwijk aan de Rijn 1709-1811 blz 71 - Archief Werkgroep
Genealogie Katwijks Museum.

2e huw.

Huwelijks Register 1821 Katwijk - archief Katwijk folio 26 en 26v - akte 26
Voormiddag ten half twaalf ure.
Getrouwd op 23-09-1821 te Katwijk:
Daniel van Rijn met Pietertje Blankert.
Daniel was 53 jr, mandemaker, wonende te Katwijk aan den Rijn, geboren te Leijden, aldaar gedoopt op 17-01-1768, weduwnaar van Jannetje Taal, overleden te Katwijk 01-06-1820.
Meerderjarige zoon van Johannes van Rijn, overleden te Katwijk 21-03-1791 en van Anna van Koolen, zonder beroep, wonende te Katwijk aan de Rijn, welke hare toestemming tot dit huwelijk heeft gegeven bij akte 21-09-1821.
Pietertje was 47 jr, vischverkoopster, geboren en woende te Katwijk aan den Rijn, aldaar gedoopt den 15-12-1773, weduwe van Gerrit Koelewijn, overleden 26-09-1810, meerderjarige dochte van Jan Blankert en Jaapje van der Zwan, beiden overleden te Katwijk, de eerste 15-10-1820 en de tweede 17-02-1804; zijn de de grootouders zoo van vaders als moederszijde met namen Jan Blankert en Marijtje Herwijn; Rijn van der Swan en Pietertje van Duijn, allen overleden te Katwijk ( resp.) 08-12-1770, 19-10-1786, 17-11-1770 en 17-11-1786.
Getuigen: Leendert Heemskerk, 64 jr, vischverkooper, omm van de bruit; Elias Herwijn, 62 jr, , neef van de bruid en van beroep vischverkooper; Cornelis Varkevischer, kastelein en tobias van Duijnen, winkelier, zijnde de derde getuige 60 jr en de laatste 23 jr; beiden goede bekenden van partijen; allen wonende te Katwijk aan den Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2.

Overlijdens Register 1845 Katwijk - Archief Katwijk, folio 31 - akte 117
Daniel is overleden op 02-12-1845 te Katwijk aan de Rijn, des namiddags ten half twee ure te Katwijk aan de rijn in het huis wijk 1 no 17.
Daniel van Rijn was mandenmaker, 77 jr, zonder beroep, geboren te Leijden en wonende te Katwijk aan de Rijn. Eerst weduwnaar van Jannetje Taal, laatst echtgenoot van Pietertje Blankert, zonder beroep , wonende te Katwijk aan de Rijn. Zoon van Johannes van Rijn en Anna van Koolen, beiden overleden.
Aangegeven op 04-12-1845 des voormiddags ten negen ure door Gerrit van Rijn, 45 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan de Rijn en Jacobus de Kleijn, 37 jr, kledermaker, wonende te Katwijk aan de Rijn; zijnde de eerste zoon en de tweede goede bekende van den overledenen

ov daniel 1768
Overlijdens akte van Daniel - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1845 blz 31.Jannetje Taal is overleden op 01-06-1820 te Katwijk, 56 jr.
---------------------------------------------------
Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jannetje Taal was bij huwelijk 30 jr, gedoopt op 18-09-1763 te Katwijk en dochter van Arij Taal en Trijntje van Duijvenbode.
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Joannes 1751

Kinderen:

Johanna 1794

Arij 1796

Jan 1797

Gerrit 1800

Jacobus 1802

Trijntje1805

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact