geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Trijntje van Rijn

Hoofdpagina

Trijntje van Rijn, 04-09-1842 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1842 Katwijk - archief Katwijk, folio 24 - akte 91
Trijntje is geboren op 04-09-1842 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten zes ure.
Dochter van Cornelis Jacobszoon van Rijn (1811) en Maartje van Beelen
Aangegeven op 05-09-1842 des namiddags ten een ure door vader Cornelis, 30 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Willem van der Plas, 36 jr, arbeider en Jan Guijt, 24 jr, zeeman; wonende beide te Katwijk aan Zee.

geb trijntje 1842
Geboorte akte Trijntje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1872 Katwijk - archief Katwijk, folio 2v - akte 3
Getrouwd op 11-01-1872 te Katwijk, des namiddags ten half een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Trijntje van Rijn en Pieter Langmuur.
Trijntje was 29 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren 04-09-1842, meerderjarige dochter van Cornelis Jacobszoon van Rijn, overleden en Maartje van Beelen, zonderberoep, wonende te Katwijk aan Zee, present en in dit huwelijk toestemmende.
Pieter was 37 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 05-03-1834, meerderjarige zoon van Teunis Langmuur en Jannetje den Haas, beiden overleden.
Getuigen: Cornelis Langmuur, 36 jrverver, broeder van de bruidegom; Jan van Rijn, 31 jr, arbeider, broeder van de bruid; Krijn Guijt, 30 jr, barbier en Jan van der Boon, 26 jr, arbeider; wonende allen in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Cornelis Teunis Langmuur 15-09-1874, Katwijk
Teunis Langmuur 30-03-1876, Katwijk
Cornelis Langmuur 30-03-1876, Katwijk
Teunis Langmuur 30-09-1878, Katwijk
Cornelis Langmuur 05-04-1880, Katwijk

Overlijdens Register 1905 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 13v - akte 50
Trijntje is overleden op 10-05-1905 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten half twee ure te Katwijk aan zee in het huis no 292
Jacoba was 48 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoot van Adrianus van Duijn, koopman, wonende als voren, dochter van wijlen Cornelis van Rijn en Maartje van Beelen.
Aangegeven op 24-08-1887 des middags ten twaalf uur door Jacob Guijt, 65 jr, koopman,wonende te Katwijk aan Zee en Daniel van Rhijn, 63 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde de tweede zwager van de overledene.
Later is met potlood nog in de kantlijn bijgeschreven: geb. 11 juni 1839, geen kinderen, geen vastgoed, huw 31-01-1867 en ouders huw 14-01-1838.


ov trijntje 1842
Overlijdens akte Trijntje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens Bev. Reg. 1880-1920, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 97
Pieter Langmuur is overleden op 25-10-1911 te Katwijk.
Bev. Reg. 1850-1862, wijk 5, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 104
Trijntje van Rhijn woont hier bij haar ouders op wijk 5 huis 550.

Voor inzage kopie folio 104: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 206
Trijntje woont hier bij haar ouders op wijk 5 no 548 b.
In kolom 20 staat genoteerd: "overgebragt op folio 150 reg. 3 Katw. a Zee".

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 3, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 150
Trijntje woonde hier met haar gezin op een ardes in Katwijk aan Zee. Er is hier geen huisnummer genoteerd.
Haar echtgenoot Pieter Langmuur is hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie folio 150: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 97
Trijntje woont hier met haar gezin op wijk c no 29, Gasthuisteeg 10.
Haar echtgenoot, Pieter Langmuur, is van beroep arbeider en taander.
Trijntje en Pieter woonden hier tot hun overlijden resp. op 10-05-1905 en 25-10-1911.
Verder was hier ingeschreven: Cornelis van Rhijn, als zwager gemeld en broer van Trijntje, geboren 05-05-1861 te Katwijk.
Corneliswas van beroep arbeider en is overgeschreven naar deel VI blad 33.

Voor inzage kopie folio 97: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1811

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact