geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Willem van Rijn

Hoofdpagina

Willem van Rijn, 13-11-1838 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1838 Katwijk - archief Katwijk, folio 42v - akte 165
Willem is geboren op 13-11-1838 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten tien ure.
Zoon van Gerrit van Rijn (1800) en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld.
Aangegeven op 14-11-1838 des middags ten twaalf ure door Gerrit van Rijn, 37 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Jacob van Duijn, 60 jr, mandenmaker en Cornelis Hoek, 30 jr, metselaar; wonende beide te Katwijk aan den Rijn.

geb willem 1838
Geboorte akte van Willem - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1830/blz 044.

Huwelijks Register Katwijk 1863 - archief Katwijk, folio 21v - akte 41
Getrouwd op 12-11-1863 te Katwijk des namiddags ten half een ure: Willem van Rijn met Geertrui Sophia Peter.
Willem was 24 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den rijn, aldaar geboren den 13-11-1838, meerderjarige zoon van Gerrit van Rijn, mandenmaker en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Geertrui was 28 jr, zonder beroep, wonende te Leijden, aldaar geboren den 27-01-1835, meerderjarige dochter van Jan Hendrik Peter, overleden en Sophia Wilhelmina Thomasse, zonder beroep, wonende te Leijden, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Diederikus Johannes van Rijn, 30 jr, mandenmaker, broeder; Willem Roodhuijzen, 39 jr, verver, zwager; Willem Landweer, 41 jr, holblokmaker, zwager van den bruidegom en Emmert Cornelis de Leeuw, 41 jr, bakkersknecht, zwager van de bruid; wonende de eerste en tweede in deze gemeente, de derde te Koudekerk en de vierde te Rhijnsburg.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Geboorte Register Leyden 1835 - archief Leiden, folio 28v - akte 107
Geertrui Sophia Peter is geboren op 27-01-1835 ten half twaalf ure te Leyden, dochter van Jan Hendrik Peter, metselaar en Sophia Wilhelmina Thomasse.

Voor inzage kopie akte van geboorte Geertrui Sophia Peter: klik hier

Overlijdens Register 1926 Leiden - archief Leiden, folio 184 (367) - akte 730
Willem van Rijn is overleden op 15-10-1926 te Leiden, des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente. Willem van Rijn was 87 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende te Oegstgeest, weduwnaar van Geertruida Sophia Peter, zoon van Gerrit van Rijn en Elisabeth Sara Catharina Groeneveld, beiden overleden.
Aangegeven op 16-10-1926 door Nicolaas Korenhoff, 70 jr, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Isaac Hermanus Stafleu, 62, begrafenisondernemer, wonende te Leiden.

ov willem 1838
Overlijdens akte van Willem - Archief Leiden.


Overlijdens Register Leiden 1919 - archief Leiden, folio 436 - akte 867
Geertrui Sophia Peter is overleden op 02-11-1919 des voormiddags ten half twaalf uren te Leiden.
Geertrui was 84 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, gehuwd met Willem van Rijn, dochter van Jan Hendrik Peter en van sophia wilhelmina Thomasse; beiden overleden.

Voor inzage kopie akte van overlijden Geertrui Sophia Peter: klik hier
---------------------------------------------------
Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1850-1862 - archief Katwijk, blad 35 - wijk 1 huis 27
Willem woonde hier bij zijn ouders op wijk1 huis 27 en is met zijn ouders mee verhuisd op 01-11-1853 naar Monnickendam. Willem was Ned. Herv. en van beroep mandenmaker.
Hij kwam op 17-11-1754 weer met zijn ouders uit Monnickendam terug.

Voor inzage Bev. Reg. blad 35: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862-1880 deel 3 - archief Katwijk, blad 28
Willem woonde hier bij zijn ouders op wijk 1 huis 27. Van beroep mandenmaker.
Aantekening: "overgebracht naar folio 32 van dit register".

Voor inzage Bev. Reg. blad 28: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862-1880 deel 3 - archief Katwijk, blad 32
Willem woont hier met zijn gezin ook op wijk 1 huis 27. Van beroep mandenmaker.
Zijn vrouw Geertrui Sophia Peter, geb. 27-01-1835 te Leijden, kwam op 04-11-1863 uit Leijden.
Aantekening achter Willem: NZ 75.

Voor inzage Bev. Reg. blad 32: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880-1920 deel 3 - archief Katwijk, blad 75
Willem woont hier met zijn gezin op wijk I - huis 80 en is van beroep mandenmaker.
Op 24-09-1895 vertrekt Willem met zijn vrouw (hier Geertruida Sophia genoemd) naar Oegstgeest.
Hun twee dochters zijn dan al resp. naar Den Haag en Leiden vertrokken.

Voor inzage Bev. Reg. blad 75: klik hier
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Gerrit 1800

Kinderen:

Elisabeth Sara Catharina 1864

Sophia Wilhelmina 1872

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact