geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Willempje van Rijn

Hoofdpagina

Willempje van Rijn, 08-07-1830 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1830 Katwijk - archief Katwijk, folio 26 - akte 98
Willempje is geboren op 08-07-1830 te Katwijk aan Zee, des morgens ten elf ure.
Dochter van Jan van Rijn (1784) en Jobje Kuijt.
Aangegeven op 09-07-1830 des voormiddags ten half twaalf ure door vader Jan, 43 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Machiel Hoek, 35 jr, zeeman en Gerrit Remmelswaal, 51 jr, veldwachter; beide wonende te Katwijk aan Zee.

geb willempje 1830
Geboorte akte van Jaapje - archief Katwijk

1e Huw:

Huwelijks Register 1850 - archief Katwijk, folio 8v - akte 15
Getrouwd op 16-05-1850 te Katwijk, des namiddags ten half twee ure:
Willempje van Rijn met Arij Varkevisser.
Willempje was 19 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 08-07-1830, minderjarige dochter van Jan van Rijn, voerman en Jobje Kuijt, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Arij was 26 jr, zeeman ter koopvaardij, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 22-04-1824, meerderjarige zoon van Cornelis Varkevisser, omroeper en Jannetje Vooijs, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Cornelis Ouwehand, 68 jr, zeeman, oom; Arie van der Bent, 24 jr, zeeman neef van de bruidegom; Jacob van Rijn, 40 jr, voerman, broeder en Cornelis Zwanenburg, 36 jr, arbeider, zwager van de bruid, allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier.Kinderen:Cornelis Varkevisser 09-09-1853, Katwijk
2e Huw:

Huwelijks Register 1857 - archief Katwijk, folio 21v - akte 42
Getrouwd op 24-12-1857 te Katwijk, des namiddags ten een ure, in het huis der Gemeente gecompareerd:
Willempje van Rijn met Arie Schaap.
Willempje was 27 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 08-07-1830, weduwe van Arij Varkevisser ( blijkens een hierbij overlegd afschrift van het vonnis, waarbij verklaard wordt, dat er regtsvermoeden bestaat van het overlijden van gezegden Arij Varkevisser ), dochter van Jan van rijn, voerman en Jobje Kruijt, zonder beroep, wonenende te Katwijk aan Zee, present en in dit huwelijk toestemmende.
Arie was 28 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan zee, aldaar geboren den 11-09-1829, meerderjarige zoon van Jan Schaap Arieszoon, overleden en Neeltje Vlieland, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, uithoofde van zinneloosheid buiten de mogelijkheid haren wil te verklaren.
De comparanten Arie Schaap en willempje van rijn verklaarden ten fine van wettiging te erkennen het kind genaamd Jan, geboren alhier uit de comparante den 13 november dezes jaars en ingeschreven in de Registers van Geboorten dezer gemeente onder nummer 189.
Getuigen: Jacob Guijt, 23 jr, visser; Amerik van der Plas, 43 jr, visser; de eerste zwager des bruidegoms en de tweede zwager der bruid; Reijn Pronk, 25 jr, visser en Cornelis Varkevisser, 43 jr, visser; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw.: klik hier.Kinderen:Jan Schaap 13-11-1857, Katwijk
Dirk Schaap 16-02-1859, Katwijk
Johannes Schaap 14-08-1861, Katwijk
Cornelia Schaap 12-01-1864, Katwijk
Cornelis Schaap 04-08-1865, Katwijk
Pieter Schaap 01-01-1870, Katwijk

Overlijdens Register 1898 Katwijk - archief Katwijk, folio 34 - akte 132
Maartje is op 14-12-1898 te Katwijk aan Zee overleden, des voormiddags ten drie uur, aldaar in het huis wijk C nommer (136 of 166)
Willempje was 86 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Ari schaap, was hiervoor Arij Varkevisser. Dochter van Jan van Rijn en Jobje Kuijt, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 147-12-1898 des namiddags ten een uur door Cornelis Varkevisser, 45 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee en Dirk Schaap, 39 jr, gemeentewerker, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde beiden zoons van de overledene.

ov willempje1830
Overlijdens akte willempje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Arij Varkevisser is overleden in 1853.
Arie Schaap is overleden op 03-11-1895 te Katwijk, 66 jr.

Bev. Reg. 1850 - 1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 186
Willempje woont hier bij haar ouders op wijk VII huis 899.
Zij is hier geboren in 1830 te Katwijk en van beroep naaister.
Verder is de opmerking geschreven: "geh. 16 mei 1850.

Voor inzage kopie folio 186: klik hier.


Bev. Reg. 1850 - 1862 wijk 5 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 85
Willempje woont hier met haar man Arij Varkevisser, geb. 22-04-1824 te Katwijk, en haar zoon Cornelis Varkevisser, geb. 09-09-1853 te Katwijk, op wijk 5 huis 536.
Arij Varkevisser is van beroep koopvaardij... en Ned. Herv.

Voor inzage kopie folio 85: klik hier.


Bev. Reg. 1862 - 1880 deel 5 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 2
Willempje woont hier met haar 2e echtgenoot Arie schaap, geb. 11-09-1830 te Katwijk, en kinderen op wijk VII no 693.
Arie Schaap is van beroep arbeider.
Verder staat hier ook Cornelis Varkevisser, geb. 09-09-1853 te Katwijk, uit haar 1e huwelijk ingeschreven en staat hier vermeld als stiefzoon.

Voor inzage kopie folio 2: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Johannes 1784

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact