geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Aart van Rijn

Hoofdpagina

Aart van Rijn, 17-10-1773 te Katwijk aan Zee

DTB dopen geref. Katwijk aan Zee 1761-1812 blz 48
Aart is gedoopt op 17-10-1773 te Katwijk aan Zee.
Zoon van Jacob van Rhijn (1737) en Geertje van Klaveren (3e huw. vader Jacob)
Getuige: Neeltje van Wout.

doop aart 1773
doop inschrijving Aart - archief Werkgroep Genealogi Katwijks Museum.

---------

1e huw

Gaarder Register Katwijk 1763-1806 blz 188
Ondertrouwd op 02-05-1800 te Katwijk: Aart Jacobsz van Rhijn met Maartje Gijsb: van Duijvenbode.
Voor extract Gaarder Register: "Hebben zich aangegeven om te trouwen Aart Jacobsz van Rhijn, meerderjarige j.m. , gebooren en woonende te Catwijk aan Zee en Maartje Gijsb: van Duijvenbode, meerderj: j.d., gebooren en woonende te Catwijk aan Zee, doch onlangs gewoond hebbende in Nooedwijk aan Zee.
Aangegeven in de classe van Pro Deo."

gaarder aart 1773
Ondertrouw inschrijving Gaarder Register Aart - archief Katwijk

Huwelijken Gerecht Katwijk 1720-1801 blz 76
Voor extract huwelijken gerecht, deel ondertrouw: "Compareerden als vooren Aart Jacobsz van Rhijn, meerderj: j.m. e Maartje Gijsbertsd van duijvenbode, meerderj: j.d., beijden gebooren en woonende te Catw: aan Zee, doch de laatst gemelde onlangs gewoond hebbende te Noordwijk aan Zee, welke verzogten drie agter een volgende huwelijks proclamatien, om met elkander in den huwelijken staat te treeden.
Catwijk den 2 may 1800."

huw gerecht  aart 1773
Ondertrouw en trouwinschrijving Huwelijken Gerecht - archief Katwijk

1e huw: Huwelijken Gerecht Katwijk 1720-1801 blz 76
Getrouwd op 18-05-1800 te Katwijk:
Aart Jacobsz van Rhijn met Maartje Gijsbertsd van Duijvenbode.
Voor extract huwelijken gerecht, deel trouw: "En zijn op den 18 daaraanvolgend de ten overstaan van D. Taat, J. van der Marel en Hermanus van Staveren, leden van het committé van Civile Justitie, wettelijk in den huwelijken staat bevestigd."


---------


2e huw

Huwelijken Gerecht Katwijk, 1802-1811 blz 17
Ondertrouwd op 11-09-1807 te Katwijk:
Aart van Rhijn met Marijtje Gijsdr Hennevanger.

huw aart 1773
Ondertrouw en trouwinschrijving Huwelijken Gerecht - archief Katwijk

Huwelijken Gerecht Katwijk, 1802-1811 blz 17
Getrouwd op 27-09-1807 te Katwijk: Aart van Rhijn met Marijtje Gijsdr Hennevanger.
Aart was weduwnaar van Maartje Gijsdr van Duijvenbode en Marijtje meerderj. j.d., beide geboren en wonende te Catwijk aan Zee.


---------


3e huw

Huwelijks Register 1820 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 7 en 7v - akte 7
Getrouwd op 27-02-1820 te Katwijk, des middags ten twaalf uren:
Aart van Rijn met Hendrikje Dral.
Jacob was 46 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, gedoopt op 17-10-1773, weduwnaar van Marijtje Hennevanger, overleden te Katwijk aan Zee op 06-07-1818, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn en Geertje van Klaveren, beide overleden te Katwijk, de eerste op 07-03-1808 en de tweede den 27-07-1819.
Hendrikje was 46 jr, vischsnijdster, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 13-06-1773, weduwe van Cornelis Teuniszoon Kulte, in zee verongelukt met het schip de Zeelust, blijkens acte van bekendheid den 13-01-1820 voor het geregt van het Kanton Katwijk gepasseerd, behoorlijk te Noordwijk geregistreerd.
Meerderjarige dochter van Pieter Dirkszoon Dral, doodgraver, wonende te Katwijk aan Zee en Geertruy van Duijvenbode, overleden te Katwijk.
De comparanten en getuigen verklaarden onder Eede, dat de grootouders, zoo van vaders als moeders zijde van den bruidegom, mede allen zijn overleden, doen de juiste tijd en plaats niet te weten.
Getuigen: Cornelis van Duijvenboden, 65 jr, kuiper; Cornelis Jansz Vooijs,42 jr, voerman; Amerik van Duijvenvoorden, 42 jr, karreman en Gijsbert Meijvogel, 27 jr, metzelaar, allen goede bekenden en wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte 3e huw.: klik hier voor deel 1 - klik hier voor deel 2

Volgens het certificaat van de Nationale Militie, als bijlage bij de huwelijks akte, was Aart:
Lang, 5 voet en 7 duim; aangezigt, ovaal; voorhoofd, hoog; oogen, blauw; neus, lang; mond, groot; kin, rond; haar en wenkbraauwen, blond.

Voor inzage kopie Nat. Militie: klik hier.

----------------


4e huw

Huwelijks Register 1820 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 3 - akte 4
Getrouwd op 06-02-1840 te Katwijk, des middags ten twaalf uren:
Aart van Rijn met Jannetje Pronk.
Jacob was 66 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, gedoopt op 17-10-1773, weduwnaar eerst van Maartje van Duijvenbode, daarna van Mrijtje Hennevanger en laatst van Hendrika Dral, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn en Geertje van Klaveren, beide overleden te Katwijk.
Jannetje was 57 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, gedoopt op 01-06-1783 te Scheveningen, verlaten echtgenoot van Bernardus Burghardt.
Meerderjarige dochter van Arij Pronk en Willemtje van den Oever, , beiden overleden.
Hebben de comparanten tot het aangaan van een onder huwelijk verlof bekomen bij vonnis van de arrondissement Regtbank te Leijden, waarvan expeditie hierbij is overlegd.
Getuigen: Jacob van Duijvenbode, 33 jr, zeeman; Gijsbert Guijt, 26 jr, zeeman; Dirk Sevatser, 26 jr, arbeider en Klaas van Duijn, 28 jr, landbouwer; allen goede bekenden van partijen als getuigen wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte 4e huw.: klik hier.

Overlijdens Register 1852 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 7v - akte 25
Aart is overleden op 27-03-1852 te Katwijk, des morgens ten vier ure. Aart was 79 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, "weduwnaar eerst van Maartje van Duijvenbode, daarna van Marijtje Hennevanger, vervolgens van Hendrika Dral en laatst van Jannetje Pronk", zoon van Jacob van Rijn en Geertje van Klaveren, beide overleden.
Aangegeven door Gijsbert van Rijn op 29-03-1852, des middags ten twaalf ure, 48 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee rn Dirk Schats, 36 jr, veldwachter, wonende te Katwijk aan Zee, zijnde de eerste zoon en de tweede goede bekende van de overledene.

ov aart 1773
overlijdens akte Aart - archief KatwijkMarijtje Hennevanger (2e huw) is overleden op 06-07-1818 te Katwijk, 42 jr

Hendrikje Dral (3e huw) is overleden op 11-01-1833 te Katwijk, 59 jr

Jannetje Pronk (4e huw) is overleden op 18-03-1845 te Katwijk, 61 jr.
----------------------------------------------------------


Volgens documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Maartje is gedoopt op 30-04-1775 te Oegstgeest, geb Katwijk aan Zee, en dochter van Gijsbert van Duijvenbode en Ariaantje Vooijs.
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob (de Jonge)1737

Kinderen 1e huw:

Arriaantje 1800

Geertje 1802

Gijsbert 1805

Jacob 1806

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact