geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Arij van Rhijn

Hoofdpagina

Arij van Rhijn, 22-05-1796 te Katwijk aan de Rijn

volgens info doop inschrijving
Arij is geboren op 20-05-1796 te Katwijk aan de Rijn.


DTB dopen geref. Contraboek Katwijk aan de Rijn 1793-1808 blz 10
Arij is gedoopt 22-05-1796 te Katwijk aan de Rijn.
Zoon van Daniel van Rhijn en Jannetje Taal.
Getuigen: Leendert Taal en Wijntje Taal.

doop arij 1796
Doop inschrijving van Arij - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

1e huw.

Huwelijks Register 1823 Katwijk - archief Katwijk folio 12v en 13 - akte 12
Des middags ten twaalf ure.
Getrouwd op 25-05-1823 te Katwijk: Arij van Rhijn met Antje van Leeuwen.
Arij was 27 jr, mandemaker, geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar gedoopt den 22-05-1796, zoon van Daniel van Rijn, mandemaker, wonende te Katwijk aan de Rijn, present in den huwelijk toestemmende en Jannetje Taal, overleden te Katwijk den 01-06-1820.
Antje was 26 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan de Rijn, geboren in de Kaag, aldaar gedoop den 11-09-1796, dochter van Jan Janz van Leeuwen, overleden in de Kaag den 15-10-1799 en Willemijntje van der Swan, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Gerrit van Rhijn, 22 jr, mandemaker, wonede te Katwijk aan de Rijn, broeder van de bruidegom; Willem Koper, 28 jr, tuinier, wonende te Scheveningen; Michiel Roodhuijzen, 28 jr, verver en Pieter Slootweg, 21 jr, broodbakker; beiden wonende te Katwijk aan de Rijn en goede bekende van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier voor pagina 1 en klik hier voor pagina 2.
2e huw.

Huwelijks Register 1861 Katwijk - archief Katwijk folio 4v - akte 7
Des namiddags ten één uur.
Getrouwd op 24-01-1861 te Katwijk: Arij van Rhijn met Maartje Holland.
Arij was 64 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar geboren den 20-07-1796, weduwnaar van Antje van Leeuwen, meerderjarige zoon van Daniel van Rhijn en Jannetje Taal, beide overleden.
Maartje Holland, ook wel genaamd "den Hollander", 55 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, geboren te Noordwijk den 16-02-1805, wduwe van Hendrik Colijn, meerderjarige dochter van Kornelis Holland ern Arendje van der Mei, beide overleden.
Getuigen: Gerrit van Rijn, 60 jr, mandenmaker, broeder; Cornelis Coelwijn, 57jr, rijksveldwachter, zwager; Jacob Vooijs, 41 jr, metselaar, schoonzoon van den bruidegom en Leendert Colijn, 30 jr, arbeider, zoon der bruid; wonende de drie eersten in deze gemeente en de vierde te Rijnsburg.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw.: klik hier.

Overlijdens Register 1874 Katwijk - Archief Katwijk, folio 5v - akte 18
Arij van Rhijn is overleden op 02-03-1874 te Katwijk aan de Rijn, des voormiddag ten half twaalf uur, aldaar in het huis wijk 1 nommer 29.
Arij was 77 jr, mandenmaker, geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, eerder weduwnaar van Antje van Leeuwen, laatst gehuwd met Maartje den Hollander, zoon van Daniel van Rhijn en Jannetje Taal, beiden overleden.
Aangegeven op 04-03-1874 des middags ten twaalf uur door Daniel van Rhijn, 50 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan de Rijn en Willem Spierenburg, 58 jr, landbouwer, wonende te Katwijk aan den Rijn; de eerste zoon van de overledene.

ov arij
Overlijdens akte van Arij - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1874 blz 06.


Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Antje van Leeuwen (1e huw) is overleden op 18-02-1850 te Katwijk, 53jr


Akte van het Departement van Oorlog, inzake de Nationale Militie als bijlage bij de huwelijks akte 1e huwelijk

Extract van enkele citaten:
"als fuselier bij voorschreeven battaillon, alshebbende zijne verplichtingen voldaan, doch is uit hoofde van lichaamsgebreken uit den dienst ontslagen."
"Worden alle civiele en militaire autoriteiten verzocht den voornoemde Arij van Rijn vrij en onverhinderd te laten passeeren en des noodig hulp en bijstand te verlenen."
"Signalement: lang, 5 voet, 2 duim, 3 streek; rond aangezigt, rond voorhoofd, blaauwe oogen, ordinaire neus, ordinaire mond, ronde kin, blond haar en wenkbraauwen."

Voor inzage kopie gehele akte: klik hier.
Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, 1850-1862 - wijk 1 - folio 26
Arie woonde hier met zijn vrouw Antje van Leeuwen en kinderen op wijk 1 huis 17.
Arie was hier van beroep mandemaker.

Voor inzage kopie bev. reg. folio 26: klik hier,


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn - archief Katwijk, 1862-1880 - deel 3 - folio 25
Arie van Rijn woonde hier met vrouw en drie kinderen op wijk 1 no 72.
Arie was hier van beroep mandemaker.
Maartje den Hollander is na het overlijden van Arie op 16-11-1874 naar Veur vertrokken.
Verder staan hier nog twee stiefkinderen uit het 1e huwelijk van Maartje genoteerd:
Maartje Colijnals stiefdochter , geb. op 09-04-1848 te Katwijk en op 15-05-1865 vertrokken naar Rhijnsburg; Jan Colijn als stiefkleinzoon, geb. in nov 1859 te Oegstgeest met opmerking: doorgeh. ....acht Z.M. besluit 20-07 1879 ..... 144

Voor inzage kopie bev. reg. folio 25: klik hier.Volkstelling 1849 Katwijk - archief Katwijk, blz 07
Volgnummer inschr. Biljet: 12 Huisnummer: 17.
Hier woonde 1 gezin, bestaand uit 5 mannelijke en 5 vrouwelijke personen.
Arie was 53 jr, vaste bewoner, gehuwd, geboren in deze gemeente, Ned. Herv. en van beroep mandenmaker.
Zijn vrouw Antje van Leeuwen, vaste bewoner, gehuwd, geboren in deze provincie en Ned. Herv.
Zijn kinderen: David 25 jr, Jan 18 jr, Willem 14 jr, Arie 8 jr, Jannetje 21 jr, Nantje (Johanna) 20 jr en Aaltje 10 jr.
De kinderen waren vaste bewoner, ongehuwd, geboren in deze gemeente en Ned. Herv.
David, Jan en Willem waren van beroep mandenmaker.
Verder woonde op dit adres nog Jannetje Zonderwijk: tijdelijke bewoner, ongehuwd, geboren in deze provincie en Ned. Herv.

Voor inzage kopie volkstelling pagina 7: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1768

Kinderen:

Daniel 1824

Wilhelmina 1826

Jannetje 1828

Johanna1829

Jan 1831

Willem 1833

Willem 1834

Willem 1835

Antje 1837

Antje 1839

Arij 1841

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact