geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Johannes van Rijn

Hoofdpagina

Johannes van Rijn, 26-09-1860 te tielGeboorte register Tiel - archief Tiel, folio 45 - akte 176
Johannes is geboren op 26-09-1860 te Tiel, des namiddags ten vier ure, in het huis nummer twee honderd negen H buiten de Burensche barrière.
Zoon van Johannes Cornelis van Rijn (18350322) en Maria Bakker.
Aangegeven door vader Johannes Cornelis, timmerman, 26 jr.
Getuigen: Johannes van Deursen, timmerman, 35 jr en Willem Anthonij van Eijk, timmerman, 30 jr, beide woonachtig in deze Gemeente.

geb johannes1860
Geboorte akte - archief Tiel
Ondertrouw akte Amsterdam - donderdag 23-12-1886
Bij de huwelijksakte is deze ondertrouw akte bijgevoegd. Johannes van Rijn was 26 jaar, kantoorbediende, geboren te Tiel en wonende op de Lijnbaansgracht 302, buurt PP. Zijn vader Johannes Cornelis (1835) was timmerman.
Maria Bakker was 25 jaar, zonder beroep, geboren alhier en wonende Kerkstraat 423, buurt Z. Haar vader Carl Wilhelm Henn was overleden.

Voor inzage kopie ondertrouwakte als bijlage bij huwelijksakte: klik hier.


Huwelijks register 1887 Amsterdam - archief Amsterdam, akte 18
Getrouwd op 05-01-1887 te Amsterdam: Johannes van Rijn met Maria Henn Johannes was kantoorbediende en 26 jr, geboren te Tiel en wonende alhier.
Zoon van Cornelis van Rijn, timmerman en Maria Bakker, wonende alhier.
Maria was zonder beroep, 25 jr, geboren op 05-03-1861 te Amsterdam en wonende alhier.
Dochter van Carl Wilhelm Henn, overleden en Maria Herboth, zonder beroep en wonende alhier.
Getuigen: Johan Frederik Willebrordus Breurkens, kleermaker en 27 jr; Jan Willem de Graan, reiziger en 24 jr; Hendrikus Wortelboer, logementhouder en 42 jr; Theodorus Joannus Maria Antonie Hendricus Levenstern, beeldhouwer en 24 jr

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

bidprentje johannes 1860 overl johannes 1860Overlijdens register 1923-1932 Amsterdam - archief Amsterdam, 5/49v - akte 2969
Johannes is overleden op 06-06-1932 te Amsterdam, des voormiddags te half vijf ure, 71jr.
Weduwe van Maria Henn en zoon van Johannes Cornelis van Rijn en Maria Bakker, beide overleden.
Op 08-06-1932 aangegeven door Henricus Molleman, 54 jr, aanspreker met Gijsbert Toorenburgh, 72jr, aanspreker.Begraven op 10-06-1932, RK Kerkhof St. Barbara te Amsterdam.
Overlijdens register 1913-1922 Amsterdam - archief Amsterdam, 2/45 - akte 528
Maria Henn is overleden op 20-01-1920 te Amsterdam, des voormiddags half een ure, 58 jr, geboren en wonende alhier.
Echtgenoote van Johannes van Rijn, dochter van Carl Wilhelm Henn en Maria Herboth, beiden overleden.
Aangegeven door Hendricus Molleman, aanspreker, 42 jr en Frans Martinus Woerlee, aanspreker, 49 jr. Beiden wonende alhier.

Begraven op 23-01-1920, RK Kerkhof St. Barbara te Amsterdam.

Voor inzage kopie overlijden ega: Klik hier-------------------------------------------


Militieregister Rotterdam
Johannes had het lotingsnummer 676 en was van beroep kantoorbeddiende.
Zijn ouders woonden toen in de Tuinderlaan 83 Rotterdam
Johannes was 1,618 m lang; aangezicht, ovaal; voorhoofd, smal; ogen, greys; neus en mond, gewoon; kin, rond, haar en wenkbrauwen, blond.
Op 11 maart 1880 door de Militieraad aangezezen voor de dienst.
Op 8 mei 1880 ingelijfd bij het 4e Regiment Infanterie.

Voor inzage kopie Militieregister: Klik hier


Volgens document Nationale Militie als bijlage bij zijn huwelijksakte (1887:
"in het inschrijvings-register van de gemeente Rotterdam van het jaar 1879, voor de lichting 1880, is ingeschreven;
dat hem bij loting is ten deel gevallen no 676, dat hij op den 8 mei 1880 is ingelijfd en uit hoofde van diensteindiging op den 7 mei 1885 uit den dienst is ontslagen. Gegeven te 's-Gravenhage, den 8 November 1886."

Voor inzage kopie Nationale Militie als bijlage bij huwelijksakte: klik hier.-------------------------------------------Bev. Reg. 1850 - 1860 deel 13 Tiel - archief Tiel folio 809
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op wijk T4, Walburg (Egypte) huis 49.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 809: Klik hier


Bev. Reg. 1860 - 1882 deel 28 Tiel - archief Tiel folio 278
Johannes woonde hier bij zijn ouders op Boterkamp.
Johannes is met zijn ouders op 26-08-1862 naar Delfshaven vertrokken.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 278: Klik hierBev. Reg Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 217 - folio 1260
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Goudscheweg 523 beneden (nwe nummering 140), wijk 13.
Johannes is met zijn ouders overgeschreven naar deel 4 folio 317.
Johannes kwam met ouders uit Delfshaven en was hier met hen op 02-03-1863 ingeschreven.


Voor inzage kopie Bevolkings Register 1260: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam - archief Rotterdam, folio 317
Johannes is hier op 02-03-1863 met zijn ouders ingeschreven en woonde hier op Nieuwstraat 4.
Hij was met zijn ouders overgenomen van 13/1260 en weer met ouders overgeschreven naar 15/2549.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 317: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 300 - folio 2549
Johannes van Rijn woonde hier met zijn gezin op Binnenweg 594 (nwe nummering 32).
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Johannes was met zijn ouders overgenomen van deel 4 folio 317 en later overgeschreven naar deel 15/11 folio 173.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2549: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 318 - folio 173
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op de Tuinderslaan 83, wijk 15/11.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Johannes was hier met zijn ouders overgenomen van deel 15 folio 2549 en woonde hier tot aan de nieuwe serie (1880-1895) delen van het bevolkings register.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 173: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1880 - 1895 - archief Rotterdam, inv. 503 - folio 2037
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op de Tuinderslaan 83 en later op de Kruiskade 121.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Johannes vertrok op 23-06-1881 met zijn ouders naar Amsterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2037: Klik hierBev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 64e - folio 64
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Conradstraat 18. Johannes kwam met zijn ouders op 28-06-1881 van Rotterdam en werd met zijn ouders overgeschreven naar deel 369a - folio 41.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 369a - folio 41
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Czaar Peterstraat 13.
Johannes was hier met zijn ouders overgenomen op aug 1882 van deel 64e - folio 64 en werd met zijn ouders weer overgeschreven op juli 1883 naar deel 273b - folio 94.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 41: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 273b - folio 94
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Jacob van Lennepstraat 30. Johannes was hier met zijn ouders overgenomen op juli 1883 van deel 369a - folio 41 en vertrok in juli 1883 alleen naar Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 94: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam 1880-1895 - archief Rotterdam - boek/pag 494/2010
Johannes van Rijn is hier ingeschreven op 30-07-1883 bij zijn oom Petrus van Rijn (1850) en zijn vrouw Johanna Elisabeth van der Lee.
Johannes was hier als neef gekenmerkt en van beroep kantoor bediende, komende van Amsterdam en gaat weer op 14-02-1884 terug naar Amsterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 2010: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam - 1874 - 1893 Archief Amsterdam, deel 436a - folio 149
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op de Saenredamstraat 40 en was van beroep kantoorbediende.
Johannes was hier bij zijn ouders bijgeschreven op 19-02-1884 komende uit Rotterdam en was in dec 1885 met zijn ouders overgeschreven naar deel 436 folio 185.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 149: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 436 - folio 185
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Saenredamstraat 49.
Johannes was met zijn ouders overgenomen op dec 1885 van deel 436a - folio 149 en met zijn ouders overgeschreven op juni 1886 naar deel 300 - folio 64.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 185: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 300 - folio 64
Johannes van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Lijnbaansgracht 302 en was van beroep kantoorbediende.
Johannes was met zijn ouders overgenomen op juni 1886 van deel 436 - folio 185 en werd alleen overgeschreven op febr 1887 naar deel 213 - folio 125.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 213 - folio 125
Johannes van Rijn woonde hier met zijn gezin op Kerkstraat 423 en was van beroep kantoorbediende.
Johannes was overgenomen op febr 1887 van deel 300 - folio 64 en werd met vrouw en kinderen overgeschreven naar deel 497 - folio 171.
Maria Henn was geboren op 25-03-1868 te Amsterdam en was overgenomen van deel 213 - folio 122.
Johannes en Maria waren getrouwd op 05-01-1987.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 125: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 497 - folio 171
Johannes van Rijn woonde hier met zijn gezin op Utrechtschestraat 130 en was hier ook kantoorbediende.
Johannes kwam met zijn gezin in dec 1889 van deel 213 - folio 125.
Johannes werd met zijn gezin vanaf hier overgeschreven naar Eigen Gezinskaart.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 171: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam, Eigen Gezinskaart - archief Amsterdam
Johannes van Rijn heeft hier met zijn gezin gewoond op: Utrechtschestraat 130 - 2 hoog ( buurt Z, deel 497 no 171); 14-10-1898, 2e Jan Steenstraat 60 huis; 1902, 2e Jan van de Heijdenstraat 5 huis.
Johannes was hier met zijn gezin overgenomen van deel 213 folio 125 en was van beroep kantoorbediende.
Johannes is hier overleden op 06-06-1932.
Maria Henn is geboren op 05-03-1961 te Amsterdam en overleden op 20-01-1920.
Johannes en Maria waren getrouwd op o5-01-1887 te Amsterdam.

Voor inzage kopie Bev. Reg., eigen gezinskaart: Klik hier
-------------------------------------------Vader:
Johannes Cornelis 1835

Kinderen:

Johannes 1887

Karel 1888

Fredericus Antonius 1891

Antonius 1892

Theodoor 1893

Maria 1895

Catharina Johanna 1896

Antonius 1898

Anna 1903

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

johannes Maria Henn
JohannesMaria Henn
Bij de huwelijks akte zijn in het algemeen enkele bijlagen toegevoeg.
Zo ook o.a. de onderstaande bijlagen van een geboorte uittreksel van Johannes en hij zijn verplichtingen jegens de Nationale Militie 5 jaar lang heeft voldaan.


johannes huw.bijlage1
Huwelijksbijlage geboorte Johannes met "de legalisatie der handtekeening van de heer B.R.G. Hasselman, ambtenaar van den burgelijken stand der Gemeente Tiel door ons president van de Arrondissements regtbank te Tiel" burgelijke stand Tiel


johannes huw.bijlage2
Huwelijksbijlage van akte ter bewijs, dat aan de verplichtingen voor de Nationale Militie is voldaan.

Voor grotere kopie: Klik hier


johannes ondertrouw
Akte van Ondertrouw te Amsterdam

Voor grotere kopie: Klik hier