geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Wassenaar

Theodorus van Rijn

Hoofdpagina

Theodorus van Rijn, 07-09-1827 te Wassenaar

Geboorte Register 1827 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 35v - akte 69
geb theodorus 1827

Theodorus is geboren op 07-09-1827 te Wassenaar, des nachts ten half een ure.
Zoon van Hendrik van Rijn (1781)en Aagje Pompe.
Aangegeven door vader Hendrik, 45 jr, koopman, wonende alhier te Wassenaar.
Getuigen: Jacob Schols, kuiper, 70 jr en Jan Beijersbergen, arbeider, 30 jr, beide wonende te Wassenaar.Geboorte akte Theodorus - archief Wassenaar

Huwelijks Register 1850 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 10 - akte 10
Getrouwd op 17-05-1850, Wassenaar: Theodorus van Rijn met Maria van der Ham.
Theodorus was 22 jr, arbeider, jongeman, geboren en wonende te Wassenaar.
Minderjarige zoon van Hendrik van Rijn, overleden en van Aagje Pompe, zonder beroep, thans huisvrouw van Jacobus van Zwieten, arbeider, wonende te Wassenaar.
Maria was 22 jr, zonder beroep, jongedochter, geboren en wonende alhier te Wassenaar.
Minderjarige dochter van Leonardus van der Ham, bouwman en Krijna Knijnenburg zonder beroep, beide te Wassenaar woonachtig.
"Waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der gemeente alhier zijn geschied".
Getuigen: Cornelis Oudshoorn, wagenmaker,37 jr; Pieter Slootweg, winkelier, 40 jr; Andries Jansen, kruidenteelder, 57 jr en Leendert van der Bijl, winkelier, 35 jr; allen wonende alhier te Wassenaar.

Voor inzage kopie huwelijksakte:klik hier voor: deel 1 deel 2 deel 3.

Overlijdens Register 1907 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 11 - akte 39
Theodorus is overleden op 12-08-1907 te Wassenaar, des voormiddags ten half twaalf ure, binnen deze gemeente in het huis Wijk A, nommer 29. Theodorus was 79 jr, arbeider, geboren en wonende te Wassenaar, weduwnaar van Maria van der Ham en zoon van Hendrik van Rijn en Aggje Pompe, beiden overleden.
Aangegeven door Theodorus van Rijn, zoon van de overledene, 48 jr, arbeider en Gerardus van Drunen, 44 jr, schoenmaker, wonende beiden te Wassenaar.

overlijden theodorus1827
Overlijdens akte Theodorus - archief WassenaarMaria is overleden op 08-09-1897 te Wassenaar.-------------------------------------------Bev. Reg. 1850/1860 Wassenaar - archief wassenaar, folio 93
Theodorus (hier Dirk genoemd) staat hier met vrouw en 6 kinderen ingeschreven bij het gezin van Philip Kloot en Aagje van Doornik.
Theodorus woonde hier met zijn gezin op: wijk "buiten nde kom", nommer 79.
Theodorus was hier van beroep arbeider en is als geboortejaar genoemd 1826, voor Maria van der Ham 1828.
Onder "aanduiding der laatste woonplaats´staat voor Theodorus nog vermeld "zie no 73 K"en voor Maria "zie no 106G.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 93: klik hier.


Bev. Reg. 1860/1869 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 96
Theodorus woonde hier met zijn gezin op nommer 79 en was hier van beroep arbeider.
Als geboortedatum staat hier voor Theodorus vermeld 07-09-1836 en voor Maria 01-02-1927, beiden te Wassenaar.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 96: klik hier.


Bev. Reg. 1869/1885 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 557
Theodorus is hier op 01-12-1869 met zijn gezin ingeschreven en woonde op 79 en later op wijk A, no 61.
De geboortedatum was hier van theodorus nu goed vermeld, 07-09-1827 te Wassenaar en voor Maria was hier vermeld: 01-02-1827 en is late gewijzigd in 30-01-1827.
Theodorus was hier van beroep: arbeider.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 557: klik hier.


Bev. Reg.1886-1899 Wassenaar - archief Wassenaar, inv. 940 - folio 1116
Theodorus woont hier op A 61 en heeft als beroep landbouwer. Hij komt met zijn gezin van folio 557.
Hij woont hier met zijn vrouw en vijf kinderen. Verder staat genoteerd, dat zijn vrouw Maria is overleden op 08-09-1997. Zijn dochter Anna is doorgestreept na de 7e Volkstelling. Zijn zoon Theodorus gaat naar folio 1117.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 1116: klik hier.


Bev. Reg.1899-1934 Wassenaar - archief Wassenaar, inv. 941 - folio 72
Theodorus woont hier met 3 kinderen, woont op A 65, Oostweg 70, A49; heeft als beroep warmoezier.
Theodorus woont hier tot zijn overlijden op 12-08-1907.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 72: klik hier.
-------------------------------------------Vader:
Henricus 1781

Kinderen:

Hendricus 1851

Karolina 1853

Johannes 1854

Leentje 1855

Agatha 1857

Theodorus 1858

Wilhelmina 1859

Maria 1861

Anna 1862

Cornelia 1863

Cornelia 1865

Wilhelmus 1866

Quirina 1868

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact