geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Wassenaar

Wilhelmus van Rijn

Hoofdpagina

Wilhelmus van Rijn, 24-01-1830 te WassenaarGeboorte Register 1830 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 4v - akte 7

geb wilhelmus 1830

Wilhelmus is geboren op 24-01-1830 te Wassenaar, des morgens ten half zes ure.
Zoon van Hendrik van Rijn (1781)en Aagje Pompe.
Aangegeven door vader Hendrik, 48 jr, koopman, wonende alhier te Wassenaar.
Getuigen: Jacob Beijersbergen, winkelier, 29 jr en Pieter van der Burg, arbeider, 39 jr., beide wonende te Wassenaar.


Geboorte akte Theodorus - archief Wassenaar
Huwelijks Register 1853 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 18, 18v en 19 - akte 22
Getrouwd op 18-11-1853, Wassenaar: Wilhelmus van Rijn met Petronella Angevaaren.
Wilhelmus was 23 jr, arbeider, jongeman, geboren en wonende te Wassenaar.
Minderjarige zoon van Hendrik van Rijn, overleden en van Aagje Pompe, zonder beroep, te Wassenaar woonachtig.
Petronella was 24 jr, dienstbode, jongedochter, wonende te 's Gravenhage.
Meerderjarige dochter van de echtelieden Pier Angevaaren, arbeider en Helena Groenewegen, zonder beroep, beiden te Wassenaar woonachtig. Petronella is geboren op 22-12-1828 te Voorschoten (bev.Reg. Wassenaar).
"Waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der gemeente alhier zijn geschied".
Getuigen: Simon van der Ploeg, bouwman, 72 jr; Joannes Micheael van Diren, schoenmaker, 32 jr; Petrus Slootweg, winkelier, 43 jr en Andries Jansen, winkelier, 60 jr, allen te Wassenaar woonachtig.

Voor inzage kopie huwelijksakte:klik hier voor: deel 1 deel 2 deel 3.

Overlijdens Register 1899 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 22 (laatste blad) - akte 83
Wilhelmus is overleden op 12-12-1899 te Wassenaar, des avonds ten tien ure, binnen deze gemeente in het huis Wijk B nommer 3, Molenstraat. Wilhelmus was 69 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Wassenaar, gehuwd met Petronella Angevaren, zoon van Hendrik van Rijn en Aagje Pompe, beiden overleden.
Aangegeven door Arnoldus Johannes Gerards, 66 jr, zonder beroep en Arnoldus Petrus Gerards, 34 jr, broodbakker, wonende beiden te Wassenaar.

overlijden wilhelmus 1830
Overlijdens akte uit het archief van TielPetronella Angevaaren is overleden op 21-04-1907 te Wassenaar - akte 22
Des nachts ten een ure, oud, 78 jr, binnen deze gemeente in het huis Molenstraat, nommer 16.
Geboren te Voorschoten en wonende te Wassenaar, weduwe van Wilhelmus van Rijn, dochter van Pieter Angevaare en Helena Groenwegen, beiden overleden.
Aangegeven door Hendricus van Rijn, zoon van de overledene, 49 jr, arbeider en Gerardus van Drunen, 44 jr, schoenmaker , wonende beiden te Wassenaar.------------------------------------------------------Bev. Reg. 1850/1860 Wassenaar - archief wassenaar, blad 410
Wilhelmus, hier Willem genoemd, woont hier met zijn vrouw en drie kinderen in het huis 389, wijk het Dorp, en heeft als beroep arbeider.
Hij woont hier bij zijn moeder Agatha Pompe en haar 2e man Jacobus van Zwieten.
Er zijn verder geen aantekeningen op deze bladzijde en zijn de bovenvermelde personen op dit adres blijven wonen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 410: klik hier.


Bev. Reg. 1860/1869 Wassenaar - archief Wassenaar, blad 319
Wilhelmus, hier Willem genoemd, is hier hoofdbewoner en woont met zijn vrouw en 7 kinderen in het huis 248 en 323.
Petronella Angevaare is geboren op 22-12-1928 te Voorschoten. Drie kinderen zijn hier ook als overleden gemeld en het gezin is deze periode in de laatste huis blijven wonen.
Verder is later zijn moeder Agatha Pompe bijgeschreven, zijnde weduwe van Jaap van Zwiete, en verder nog een Pieter van Wouw, geen familieband.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 319: klik hier.


Bev. Reg. 1869/1885 Wassenaar - archief Wassenaar, blad 558
Wilhelmus ( hier Willem genoemd) is hier met zijn gezin ingeschreven op 01-12-1869 en wonende op 323K en B138.
Wilhelmus was hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 558: klik hier.


Bev. Reg. 1886-1899 Wassenaar - archief Wassenaar, inv. 940 - blad 1118
Wilhelmus woonde hier met zijn vrouw en nog twee kinderen: Petrus (1863) en Wilhelmina (1867) in het huis 323 en had hier als beroep arbeider.
Het gezin kwam van folio 558. De beide kinderen zijn naar Den Haag vertrokken. Zijn vrouw bleef hier wonen, terwijl Wilhelmus, blijkbaar moest hij ook elders werk vinden, verschillende keren elders gewoond heeft.
Op 08-06-1890 vertrok hij naar Rosmalen en keerde op 25-11-1891 weer terug van Rosmalen naar Wassenaar.
Op 28-05-1956 vertrok hij naar Delft en keerde op 04-10-1897 weer terug van Delft naar Wassenaar.
Op 13-04-1898 vertrok hij naar Oegstgeest en keerde op 07-02-1899 weer terug van Oegstgeest naar Wassenaar.
Hierna bleef hij in Wassenaar tot zijn overlijden op 12-12-1899.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 1118: klik hier.
--------------------------------------------------------Vader:
Henricus 1781

Kinderen:

Wilhelmina 1854

Helena 1855

Hendricus 1857

Petrus 1860

Johannes 1860

Petrus 1861

Petrus 1863

Jacobus 1864

Wilhelmina 1867

Jacobus 1871

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact